Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Povjerenstvo za zaštitu žrtava kaznenih djela (CPVC).

Koja je uloga pomoćnog tijela?

„Pomoćno tijelo” u Portugalu je Povjerenstvo za zaštitu žrtava kaznenih djela, koje ima sljedeće funkcije:

  • pomaže u pružanju informacija koje su potrebne kako bi se ispunio zahtjev
  • prosljeđuje zahtjeve tijelu koje odlučuje u državi članici u kojoj je počinjeno kazneno djelo
  • daje upute podnositeljima zahtjeva ako su potrebni dodatni dokumenti
  • organizira raspravu ako tijelo koje odlučuje u drugoj državi članici EU-a smatra da je to potrebno.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju ako se prijevodi zahtijevaju za potrebe zahtjeva koji se podnosi? Ako hoće, tko snosi troškove prevođenja?

Dokumenti se moraju podnijeti na portugalskom i engleskom jeziku. Ako je dokumentaciju potrebno prevesti, troškove će snositi CPVC.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.