Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Škotska

Sadržaj omogućio
Škotska

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Tijelo za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 0044 0300 003 3601

Internetska stranica: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Pomažemo osobama s boravištem u Ujedinjenoj Kraljevini koje su pretrpjele ozljedu u drugoj državi EU-a da zatraže naknadu od te države.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Možemo zatražiti i platiti prijevod popratne dokumentacije.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne naplaćujemo svoje usluge, no ne snosimo troškove podnošenja zahtjeva kada tu naknadu naplaćuje druga država članica EU-a.

Posljednji put ažurirano: 14/11/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.