Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike – Odjel za rehabilitaciju i naknade

Telefon: +421288891225
Telefaks: +4212888 91 579

E-pošta: victims@justice.sk
Internetske stranice: https://www.justice.gov.sk

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike žrtvama pruža informacije o uvjetima za dobivanje naknade koji su na snazi u državi članici u kojoj je počinjeno kazneno djelo uslijed kojeg su nastale tjelesne ozljede i obrascima za podnošenje zahtjeva za takvu naknadu te pruža pomoć u ispunjavanju tih zahtjeva ako žrtva to zatraži. Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike prosljeđuje te zahtjeve.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike ne prevodi potrebnu dokumentaciju. Žrtva kaznenog djela plaća prijevod i povezane troškove.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 27/02/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.