Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito (uredi za potporu žrtvama kaznenih djela) pomoćno su tijelo kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode.

Lokacije ureda za potporu žrtvama kaznenih djela možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Ministarstvo unutarnjih poslova pomoćno je tijelo kad je riječ o kaznenim djelima terorizma.

Informacije o pomoćnom tijelu možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, uredi za potporu žrtvama kaznenih djela pomoćno su tijelo za žrtve kaznenih djela u prekograničnim situacijama, u slučajevima u kojima je kazneno djelo počinjeno u državi članici EU-a osim Španjolske, a žrtva ima uobičajeno boravište u Španjolskoj.

Naknadu je moguće zatražiti u skladu sa španjolskim zakonodavstvom u slučajevima u kojima je kazneno djelo počinjeno u državi članici EU-a osim Španjolske, a žrtva ima uobičajeno boravište u Španjolskoj, ali ne i u slučajevima u kojima je kazneno djelo počinjeno u Španjolskoj, a podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište u drugoj državi članici EU-a. U prvom slučaju pomoćno tijelo, odnosno ured za pomoć žrtvama kaznenih djela u pokrajini u kojoj žrtva boravi, pomoći će podnositelju zahtjeva u pokretanju i provođenju postupaka za dodjeljivanje pomoći koju pruža država članica EU-a u kojoj je kazneno djelo počinjeno te će mu pružiti sljedeće:

  • informacije o mogućnostima traženja financijske pomoći ili naknade, informacije o potrebnim postupcima i obrascima, uključujući informacije o načinu na koji ih je potrebno ispuniti te informacije o popratnim dokumentima koji bi mogli biti potrebni
  • opće smjernice o tome kako ispuniti zahtjeve za dodatne informacije.

Osim toga, kao pomoćna tijela, uredi za potporu žrtvama kaznenih djela obvezni su učiniti sljedeće:

  • proslijediti zahtjev i popratne dokumente, kao i sve dokumente koji bi mogli biti naknadno potrebni, tijelu koje odlučuje i koje imenuje država na čijem je državnom području kazneno djelo počinjeno
  • surađivati s određenim tijelom koje odlučuje u državi na čijem je državnom području kazneno djelo počinjeno ako, u skladu s njezinim nacionalnim zakonodavstvom, ta država odobri saslušanje podnositelja zahtjeva ili druge osobe.

Na zahtjev tijela koje odlučuje navedena pomoć koju pružaju uredi za potporu žrtvama kaznenih djela može uključivati sve što je potrebno kako bi tijelo koje odlučuje moglo učiniti sljedeće: neposredno održati saslušanje, a posebno telefonom ili videokonferencijskom vezom, ili pak odobriti saslušanje podnositelja zahtjeva za financijsku pomoć ili druge osobe i poslati izvješće o tom saslušanju tijelu koje odlučuje. Ako osoba koja treba biti saslušana pristane na to, tijelo koje odlučuje može neposredno održati saslušanje.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma koja su počinjena izvan Španjolske, španjolski državljani u inozemstvu koji su žrtve skupina koje obično djeluju u Španjolskoj ili su žrtve terorističkih činova protiv španjolske države ili španjolskih državnih interesa imaju pravo na pomoć. Jednako tako, zakonsko pravo na pomoć imaju i sudionici u mirovnim i sigurnosnim operacijama koji su dio španjolskih kontingenata u inozemstvu i žrtve su terorističkog napada.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma u prekograničnim situacijama koja su počinjena u državi članici EU-a osim u Španjolskoj, a žrtva ima uobičajeno boravište u Španjolskoj, Ministarstvo unutarnjih poslova, to jest Glavna uprava za potporu žrtvama terorizma (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior), pomoćno je tijelo odgovorno za prethodno navedene slučajeve i ono izvršava iste funkcije pomoćnog tijela kao što su prethodno opisane funkcije koje izvršavaju uredi za potporu žrtvama kaznenih djela.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Ne.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 17/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.