Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Švedsko tijelo za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela

Storgatan 49
Umeå, Švedska

Tel.: +(46)90708200
Telefaks: +(46)90178353

E-pošta: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Internetske stranice: https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Poštanska adresa:
Poštanski pretinac 470
SE-901 09
Umeå, Švedska

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Kao pomoćno tijelo, švedsko tijelo za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela može se pobrinuti da se zahtjev tijelu koje odlučuje u drugoj državi članici EU-a podnese na pravilan način te da se pošalje tijelu koje odlučuje. Isto tako, švedsko tijelo za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela prenosi informacije i obavijesti podnositelja zahtjeva tijelu koje odlučuje (i obrnuto), na primjer, kada se od podnositelja zahtjeva traže dodatne informacije ili dokazi kako bi se mogla donijeti odluka.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Da, materijali se prevode kada je to potrebno. Švedsko tijelo za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela snosi troškove prevođenja.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 26/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.