If my claim is to be sent from this country to another EU country

Information on the procedure for sending a compensation application

If you fell victim to a crime while you were abroad (in an EU country in which you do not live) you can submit the application to the assisting authority of the country in which you live. The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority of the EU country where the crime was committed. The deciding authority is responsible for assessing the application and payment of the compensation.

Here you can find information about the procedure you need to follow to have your application sent from your country of residence to the EU country where the crime was committed. According to EU law, the EU country in which the crime was committed is the one that is responsible for paying the compensation.

In order to find the procedure to follow you should look at information for your country of residence.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Belgija

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

(a) Povjerenstvo za financijsku pomoć žrtvama nasilja počinjenog s namjerom (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) može pomoći žrtvama koje su belgijski državljani ili koje imaju boravište u Belgiji da zatraže naknadu u drugoj državi članici EU-a.

Adresa:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

(b) Za slučajeve žrtava terorizma morate se obratiti Odjelu Povjerenstva za terorizam.

Poštanska adresa:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Adresa e-pošte: Poveznica se otvara u novom prozoruterrorvictims@just.fgov.be

Koja je uloga pomoćnog tijela?

U skladu s člankom 40. Zakona od 1. kolovoza 1985. Povjerenstvo, u svojstvu pomoćnog tijela u prekograničnim predmetima, odgovorno je za sljedeće:

1. dostavljanje bitnih informacija podnositelju zahtjeva o mogućnostima traženja naknade u državi članici u kojoj je djelo počinjeno, kao i potrebnih obrazaca zahtjeva, na temelju priručnika koji sastavlja Europska komisija;

2. pružanje općih smjernica i informacija podnositelju zahtjeva, ako on to zatraži, o tome kako bi se obrazac trebao ispuniti i koja popratna dokumentacija može biti potrebna;

3. slanje zahtjeva i popratne dokumentacije u što kraćem roku tijelu koje odlučuje u državi članici EU-a u kojoj je djelo počinjeno upotrebom standardnog obrasca koji sastavlja Europska komisija;

4. ako je to potrebno, pružanje podnositelju zahtjeva općih smjernica o ispunjavanju zahtjeva za dodatne informacije tijela koje odlučuje i, ako to podnositelj zahtjeva zatraži, slanje takvih informacija u što kraćem roku izravno tijelu koje odlučuje, pri čemu se, prema potrebi, prilaže i popis popratnih dokumenata koji se šalju;

5. poduzimanje potrebnih mjera ako tijelo koje odlučuje odluči saslušati podnositelja zahtjeva ili bilo koju drugu osobu, primjerice svjedoka ili stručnjaka.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Takav slučaj još nije zabilježen te se i dalje razmatra.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 14/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Bugarska

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE BUGARSKE

Nacionalno vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela

Adresa: Slavjanska ulica 1,1040 Sofija, Republika Bugarska

Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.compensation.bg

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Nacionalno vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela traži pomoć od nadležnih tijela drugih zemalja u slučajevima u kojima su bugarski državljani žrtve kaznenih djela počinjenih u inozemstvu. Isto tako pomaže stranim državljanima koji zakonito borave u Republici Bugarskoj kako bi im se pružile mjere potpore.

Nacionalno vijeće pomaže bugarskim državljanima žrtvama kaznenih djela u drugoj državi članici EU-a ispuniti zahtjeve za naknadu i šalje ispunjene obrasce nadležnom tijelu predmetne druge države članice.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Da, hoće. Nacionalno vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela prevest će popratnu dokumentaciju ako to bude potrebno. Taj je prijevod za žrtve kaznenih djela besplatan.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne, nije.

Posljednji put ažurirano: 10/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Češka

Koje će mi tijelo pomoći sa slanjem zahtjeva u drugu državu EU-a?

Ministarstvo pravosuđa Češke Republike, Odjel za naknadu štete

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prag 2

Telefon: (420) 221997966
Telefaks: (420) 221997967

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruodsk@msp.justice.cz

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Preko pomoćnog tijela ostvaruju se kontakt i komunikacija s tijelom koje odlučuje.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Pomoćno tijelo prevest će dokumente o vlastitom trošku.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 15/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Danska

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima (Erstatningsnævnet)

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Kao pomoćno tijelo danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima podnositeljima zahtjeva pruža pomoć u pogledu prevođenja i slanja njihova zahtjeva u drugu državu članicu EU-a te im tijekom postupka pruža pomoć u pogledu prevođenja dokumenata koji su primljeni iz druge države članice EU-a ili trebaju biti poslani u nju.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Da. Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima kontaktira prevoditelja i plaća troškove prevođenja svih potrebnih dokumenata.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne. Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima plaća sve troškove povezane sa slanjem zahtjeva u inozemstvo.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Njemačka

Koje će mi tijelo pomoći sa slanjem zahtjeva u drugu državu EU-a?

Savezno ministarstvo rada i socijalne skrbi
Rochusstraße 1
53123 Bonn

Telefon: +49 228 99527 0
Telefaks: +49 228 99527 4134

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorudub@bmas.bund.de

Dodatne informacije mogu se pronaći ovdje:

Poveznica se otvara u novom prozoruAnspruch auf Entschädigung bei Gewalttaten im europäischen Ausland

Poveznica se otvara u novom prozoruNaknada za žrtve kaznenih djela s elementima nasilja počinjenih u drugoj državi članici EU-a

Koja je uloga kontaktnih točaka?

Njemačko pomoćno tijelo pri Saveznom ministarstvu rada i socijalne skrbi pomaže žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja koje borave u Njemačkoj da traže naknadu štete u državi članici u kojoj je kazneno djelo počinjeno.

Njegove su uloge posebice:

 • pružiti žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja informacije o mogućnostima traženja naknade štete u inozemstvu (uključujući informacije o postupku u toj državi, rokovima za podnošenje zahtjeva, uvjetima prihvatljivosti i pratećim dokumentima koje treba priložiti zahtjevu)
 • stavljati na raspolaganje obrasce zahtjeva iz država članica u kojima je kazneno djelo počinjeno
 • utvrditi koje je tijelo nadležno za donošenje odluke o zahtjevu za naknadu štete u državi članici u kojoj je kazneno djelo počinjeno
 • proslijediti zahtjev za naknadu štete i popratnu dokumentaciju tijelu koje odlučuje
 • besplatno prevesti dokumentaciju i korespondenciju na relevantan lokalni jezik
 • pratiti tijek postupka naknade štete i redovito obavješćivati dotične osobe.

Države članice odlučuju o zahtjevima isključivo na temelju nacionalnog prava. Njemačko pomoćno tijelo ne može utjecati na postupak ni na odluku donesenu u drugoj državi članici.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Možete poslati potrebne dokumente na svojem nacionalnom jeziku. Oni će biti prevedeni besplatno.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Njemačka tijela ne naplaćuju pristojbe. Druge države članice EU-a možda će tražiti plaćanje pristojbe prije obrade vašeg zahtjeva.

Posljednji put ažurirano: 16/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Estonija

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Odbor za socijalno osiguranje

Endla 8
15092
TALLINN

Telefon: +372 612 1360
Telefaks: +372 640 8155

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Napomene:

tijelo koje odlučuje je Odbor za socijalno osiguranje zajedno sa svojim lokalnim mirovinskim odjelima.

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Ono pomaže u ispunjavanju zahtjeva za naknadu i popratne dokumentacije te njihovu podnošenju nadležnom tijelu druge države.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Ako se izravno obrati nadležnom tijelu druge države, osoba sama snosi troškove. Ako se dokumenti podnose preko Odbora za socijalno osiguranje, ispunit će se obvezni obrasci i, prema potrebi, priložit će se neslužbeni prijevod. Uslugu prevođenja platit će Odbor za socijalno osiguranje.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 28/08/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Grčka

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Grčko pomoćno tijelo (Ellinikí Archí Syndromís)

96 Mesogeion Avenue
11527, Atena

Telefon: +30 213 130 7056

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruassistingauthority@justice.gov.gr
Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.ministryofjustice.gr/English/?page_id=762

Koja je uloga pomoćnog tijela?

To vam tijelo može poslati obrazac zahtjeva da ga ispunite te vam pružiti informacije o postupovnim pitanjima i o pravu druge države. Isto tako može posredovati s obzirom na bilo kakva pojašnjenja u pogledu vašeg zahtjeva.

Preuzet će isporuku vašeg zahtjeva i poslati ga odgovarajućem pomoćnom tijelu u drugoj zemlji, ali neće iznositi ocjene u pogledu tog zahtjeva, te će vas obavješćivati o napretku predmeta.

Tijelu za naknade predmetne države članice pomoći će u saslušanju podnositelja zahtjeva ili drugih strana, kao što su svjedoci ili vještaci.

Na zahtjev tijela za naknade predmetne države članice: (a) pomoći će tijelu za naknade kada ono provodi neposredno saslušanje, ili kada se saslušanje provodi telefonom ili putem videokonferencijske veze, u skladu s grčkim pravom, pri čemu će pomoćno tijelo pružiti i osigurati potrebnu logističku infrastrukturu; ili (b) samo će provesti saslušanje, u skladu s grčkim pravom, i potom poslati izvješće o saslušanju tijelu za naknade predmetne države članice. U potonjem slučaju izvješće o saslušanju, koje se sastavlja na grčkom jeziku, prevest će se na službeni jezik ili jedan od službenih jezika druge države članice ili na bilo koji drugi jezik EU-a za koji je ta država članica navela da ga može prihvatiti.

S tim povezane troškove Grčkog pomoćnog tijela snosi grčka država.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Grčko pomoćno tijelo odgovorno je i snosi troškove za prijevod obrasca zahtjeva i svih zatraženih popratnih dokumenata na službeni jezik ili jedan od službenih jezika države članice u kojoj se nalazi tijelo za naknade kojem se ta dokumentacija šalje ili na bilo koji drugi jezik EU-a za koji je ta država članica navela da ga može prihvatiti.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Nije, osim ako je zemlja primatelj zahtjeva uvela pristojbe u tu svrhu.

Posljednji put ažurirano: 18/04/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Španjolska

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito (uredi za potporu žrtvama kaznenih djela) pomoćno su tijelo kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode.

Lokacije ureda za potporu žrtvama kaznenih djela možete pronaći na sljedećoj Poveznica se otvara u novom prozorupoveznici.

Ministarstvo unutarnjih poslova pomoćno je tijelo kad je riječ o kaznenim djelima terorizma.

Informacije o pomoćnom tijelu možete pronaći na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, uredi za potporu žrtvama kaznenih djela pomoćno su tijelo za žrtve kaznenih djela u prekograničnim situacijama, u slučajevima u kojima je kazneno djelo počinjeno u državi članici EU-a osim Španjolske, a žrtva ima uobičajeno boravište u Španjolskoj.

Naknadu je moguće zatražiti u skladu sa španjolskim zakonodavstvom u slučajevima u kojima je kazneno djelo počinjeno u državi članici EU-a osim Španjolske, a žrtva ima uobičajeno boravište u Španjolskoj, ali ne i u slučajevima u kojima je kazneno djelo počinjeno u Španjolskoj, a podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište u drugoj državi članici EU-a. U prvom slučaju pomoćno tijelo, odnosno ured za pomoć žrtvama kaznenih djela u pokrajini u kojoj žrtva boravi, pomoći će podnositelju zahtjeva u pokretanju i provođenju postupaka za dodjeljivanje pomoći koju pruža država članica EU-a u kojoj je kazneno djelo počinjeno te će mu pružiti sljedeće:

 • informacije o mogućnostima traženja financijske pomoći ili naknade, informacije o potrebnim postupcima i obrascima, uključujući informacije o načinu na koji ih je potrebno ispuniti te informacije o popratnim dokumentima koji bi mogli biti potrebni
 • opće smjernice o tome kako ispuniti zahtjeve za dodatne informacije.

Osim toga, kao pomoćna tijela, uredi za potporu žrtvama kaznenih djela obvezni su učiniti sljedeće:

 • proslijediti zahtjev i popratne dokumente, kao i sve dokumente koji bi mogli biti naknadno potrebni, tijelu koje odlučuje i koje imenuje država na čijem je državnom području kazneno djelo počinjeno
 • surađivati s određenim tijelom koje odlučuje u državi na čijem je državnom području kazneno djelo počinjeno ako, u skladu s njezinim nacionalnim zakonodavstvom, ta država odobri saslušanje podnositelja zahtjeva ili druge osobe.

Na zahtjev tijela koje odlučuje navedena pomoć koju pružaju uredi za potporu žrtvama kaznenih djela može uključivati sve što je potrebno kako bi tijelo koje odlučuje moglo učiniti sljedeće: neposredno održati saslušanje, a posebno telefonom ili videokonferencijskom vezom, ili pak odobriti saslušanje podnositelja zahtjeva za financijsku pomoć ili druge osobe i poslati izvješće o tom saslušanju tijelu koje odlučuje. Ako osoba koja treba biti saslušana pristane na to, tijelo koje odlučuje može neposredno održati saslušanje.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma koja su počinjena izvan Španjolske, španjolski državljani u inozemstvu koji su žrtve skupina koje obično djeluju u Španjolskoj ili su žrtve terorističkih činova protiv španjolske države ili španjolskih državnih interesa imaju pravo na pomoć. Jednako tako, zakonsko pravo na pomoć imaju i sudionici u mirovnim i sigurnosnim operacijama koji su dio španjolskih kontingenata u inozemstvu i žrtve su terorističkog napada.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma u prekograničnim situacijama koja su počinjena u državi članici EU-a osim u Španjolskoj, a žrtva ima uobičajeno boravište u Španjolskoj, Ministarstvo unutarnjih poslova, to jest Glavna uprava za potporu žrtvama terorizma (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior), pomoćno je tijelo odgovorno za prethodno navedene slučajeve i ono izvršava iste funkcije pomoćnog tijela kao što su prethodno opisane funkcije koje izvršavaju uredi za potporu žrtvama kaznenih djela.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Ne.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 29/06/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Francuska

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Pomoćno tijelo koje vam može pomoći s prosljeđivanjem vašeg zahtjeva drugoj državi članici Europske unije jest Poveznica se otvara u novom prozoruUred za potporu žrtvama i politiku nevladinih organizacija (Bureau de l’aide aux victimes et de la politique associative – BAVPA) pri Ministarstvu pravosuđa.

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Pomoćno tijelo može podnositelju zahtjeva pružiti informacije o mogućnostima traženja naknade i osigurati potrebne obrasce. Zatim zahtjev i popratnu dokumentaciju prosljeđuje pomoćnom tijelu države članice u kojoj je kazneno djelo počinjeno ili izravno tijelu koje u toj državi članici odlučuje o naknadi.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Pomoćno tijelo ne prevodi dokumentaciju. Ako je to potrebno, vi morate osigurati prijevod dokumentacije.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 05/11/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Hrvatska

Koje će mi tijelo pomoći sa slanjem zahtjeva u drugu državu EU-a?

Ministarstvo pravosuđa
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Telefon : +385 1 371 40 00
Faks : +385 1 371 45 07

Web-mjesto : Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Koja je uloga pomoćnog tijela?

 • Pomoćno tijelo je Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske te podnositelj može podnijeti zahtjev ovom tijelu u ovakvim slučajevima (po našem Zakonu ovi se slučajevi zovu strani prekogranični slučajevi)
 • Ovo pomoćno tijelo će u najkraćem mogućem roku dostaviti zahtjev s prilozima nadležnom tijelu države od koje podnositelj zahtjeva traži naknadu štete, na službenom jeziku te države ili drugom jeziku koji je ta država odredila da će prihvatiti.
 • Ovaj naprijed navedeni zahtjev dostaviti će se na obrascu koji propisuje Europska komisija.
 • Ako tijelo koje je u drugoj državi nadležno za odlučivanje zatraži da se saslušanje podnositelja zahtjeva, svjedoka, vještaka ili druge osobe obavi u Republici Hrvatskoj, saslušanje obavlja Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela koji potom dostavlja izvješće o saslušanju tijelu druge države nadležnom za odlučivanje o zahtjevu.
 • Ako tijelo koje je u drugoj državi nadležno za odlučivanje zatraži da se obavi saslušanje uz pomoć tehničkih pomagala, saslušanje se obavlja u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa Republike Hrvatske pod uvjetom da osoba koja će biti saslušana pristane na takovo saslušanje.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske kao pomoćno tijelo prevesti će zahtjev na jezik države od koje se naknada traži ili drugi jezik koji je ta država označila kao jezik komunikacije.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

 • Za slanje zahtjeva u inozemstvo nije potrebno platiti nikakve administrativne ili druge pristojbe.
Posljednji put ažurirano: 30/05/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Italija

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

U Italiji je pomoćno tijelo ured javnog tužitelja (procura generale della Repubblica) pri žalbenom sudu (corte d’appello) koji je nadležan za mjesto boravišta podnositelja zahtjeva.

Koja je uloga pomoćnog tijela?

U Italiji je pomoćno tijelo ured javnog tužitelja pri žalbenom sudu koji je nadležan za mjesto boravišta podnositelja zahtjeva.

U svojem svojstvu pomoćnog tijela, ured ima sljedeće dužnosti:

 • podnositelju zahtjeva pružiti sve bitne informacije o sustavu naknade u državi članici EU-a u kojoj je kazneno djelo počinjeno
 • podnositelju zahtjeva dati obrasce potrebne za podnošenje zahtjeva
 • na zahtjev podnositelja zahtjeva pružiti opće smjernice i informacije o načinu ispunjavanja obrasca zahtjeva te dokumentaciji koja može biti potrebna
 • primati zahtjeve za naknadu i odmah ih proslijediti, zajedno s popratnom dokumentacijom, tijelu koje odlučuje u državi članici EU-a u kojoj je kazneno djelo počinjeno
 • pomoći podnositelju zahtjeva u ispunjavanju svih zahtjeva za dodatne informacije koje uputi tijelo koje odlučuje u državi članici EU-a u kojoj je kazneno djelo počinjeno
 • na zahtjev podnositelja zahtjeva proslijediti sve dodatne informacije i daljnju dokumentaciju tijelu koje odlučuje.
 • Ako tijelo koje odlučuje u državi članici EU-a u kojoj je kazneno djelo počinjeno odluči saslušati podnositelja zahtjeva ili neku drugu osobu, ured će organizirati sve što je potrebno kako bi se osiguralo da tijelo koje odlučuje može saslušati dotičnu osobu izravno u skladu sa zakonima te države članice. U slučaju videokonferencije primjenjuje se Zakon br. 11 od 7. siječnja 1998.
 • Ako to zatraži tijelo koje odlučuje u drugoj državi članici EU-a, ured će sam saslušati podnositelja zahtjeva ili neku drugu osobu te tijelu koje odlučuje dostaviti izvješće o saslušanju.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Zadaće koje ured javnog tužitelja pri žalbenom sudu obavlja u svojstvu pomoćnog tijela mogu uključivati prevođenje dokumenata, pri čemu podnositelj zahtjeva ne snosi nikakve troškove.

Ured tijelu koje odlučuje u drugoj državi članici EU-a šalje sve informacije na službenom jeziku (ili jednom od službenih jezika) te države članice koji, međutim, mora biti jedan od jezika institucija Zajednice ili drugi jezik institucija Zajednice za koji je ta država članica navela da ga može prihvatiti.

Izvješća o saslušanjima koje provodi pomoćno tijelo šalju se na talijanskom jeziku.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 24/02/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Cipar

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Nema dostupnih informacija.

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Uloga je pomoćnog tijela pomoći vam da pronađete informacije potrebne za podnošenje zahtjeva te da ga podnesete zajedno sa svom relevantnom dokumentacijom radi dobivanja naknade, odnosno pomoći vam u prevladavanju praktičnih i jezičnih poteškoća.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Služba socijalnog osiguranja djeluje kao pomoćno tijelo, ali nije odgovorna za prevođenje popratne dokumentacije.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Za slanje zahtjeva u inozemstvo ne plaćaju se administrativne ili druge pristojbe.

Posljednji put ažurirano: 11/04/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Latvija

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Uprava za pravnu pomoć (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Besplatna telefonska linija: +371 80001801
Telefaks: +371 67514209

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorujpa@jpa.gov.lv
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Žrtva može podnijeti zahtjev za državnu naknadu nadležnom tijelu predmetne države članice Europske unije uz pomoć Poveznica se otvara u novom prozoruUprave za pravnu pomoć.

Uprava za pravnu pomoć žrtvi pruža informacije o odredbama u pogledu isplate, postupcima i dodatnim zahtjevima za državnu naknadu koje su utvrdila nadležna tijela drugih država članica Europske unije. Isto tako, ako to zatraži nadležno tijelo države članice Europske unije koje preispituje zahtjev za državnu naknadu, Uprava osigurava saslušanje osoba uključenih u kazneni postupak.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Zahtjev za državnu naknadu trebali biste podnijeti na jeziku koji je predmetna država članica Europske unije navela kao jezik koji prihvaća.

Uprava za pravnu pomoć osigurat će prijevod potrebnih dokumenata koje šalje nadležnom tijelu druge države članice Europske unije, a troškovi prijevoda plaćaju se iz nacionalnog proračuna.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ako se zahtjev za državnu naknadu nadležnom tijelu druge države članice Europske unije šalje preko Uprave za pravnu pomoć, žrtva ne treba platiti troškove slanja zahtjeva.

Posljednji put ažurirano: 12/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Litva

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Ministarstvo pravosuđa Republike Litve (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Ministarstvo pravosuđa Republike Litve ovlašteno je za dostavljanje zahtjeva građana Republike Litve i drugih osoba koje imaju zakonito i uobičajeno boravište u Republici Litvi za naknadu štete nastale uslijed kaznenog djela s elementima nasilja počinjenog na državnom području druge države članice Europske unije nadležnim tijelima drugih država članica Europske unije. Osim toga, Ministarstvo pravosuđa pruža građanima informacije o uvjetima i postupcima za potraživanje naknade štete nastale uslijed kaznenih djela s elementima nasilja kako su utvrdila nadležna tijela drugih država članica Europske unije.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Da, ako bude potrebno, Ministarstvo pravosuđa Republike Litve pomoći će u prevođenju dokumenata koje je potrebno dostaviti. Žrtva kaznenog djela nije obvezna snositi troškove prevođenja.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne, nije potrebno platiti pristojbe.

Posljednji put ažurirano: 22/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Luksemburg

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Ministarstvo pravosuđa

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Telefon: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Telefaks: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@mj.public.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Ministarstvo pravosuđa Luksemburga pomoći će žrtvi da dobije bitne informacije o mogućnostima za traženje naknade u drugoj državi članici te da pošalje zahtjev za naknadu odgovornom tijelu u toj drugoj državi članici kako bi ono moglo odlučiti o tom zahtjevu.

Ministarstvo pravosuđa isto će tako pomoći žrtvi ako tijelo koje odlučuje u drugoj državi članici zatraži dodatne informacije.

Prema potrebi, Ministarstvo pravosuđa pobrinut će se za sve što je potrebno kako bi tijelo koje odlučuje provelo saslušanje žrtve, konkretno telefonskom konferencijom. Tijelo koje odlučuje može zatražiti i uzimanje usmenih izjava od žrtve, koje će se unijeti u izvješće koje se šalje tijelu koje odlučuje.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Zahtjev koji se šalje može se podnijeti na njemačkom, francuskom ili engleskom jeziku pa stoga, u načelu, prijevod nije potreban.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 19/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice mađarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Mađarska

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Uredi okruga Budimpešte ili uredi županijske uprave (lokalne službe za potporu žrtvama) u svojstvu pomoćnog tijela.

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Pomoćno tijelo osigurava obrasce zahtjeva, pomaže u njihovu ispunjavanju te ih prosljeđuje.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Da, a troškove snosi država.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne, slanje je zahtjeva besplatno.

Posljednji put ažurirano: 11/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Malta

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Ministarstvo pravosuđa, kulture i lokalne uprave

30, Old Treasury Street
Valletta

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Njegova je uloga provoditi preliminarnu obradu i ocjenu zahtjeva.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Da, tijelo prevodi popratnu dokumentaciju. Malteška agencija za pravnu pomoć plaća troškove i druge izdatke.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Nije potrebno platiti pristojbe.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Nizozemska

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Adresa:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Telefon: 070-4142000
E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@schadefonds.nl

Poštanska adresa:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Poveznica se otvara u novom prozoruFond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja na zahtjev će vam poslati obrazac zahtjeva za relevantni strani fond. Kad Fond od vas primi ispunjeni obrazac zahtjeva i popratne dokumente, ti će dokumenti prema potrebi biti prevedeni i potom proslijeđeni dotičnom tijelu.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja prevest će dokumente prema potrebi i o vlastitom trošku.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 28/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Austrija

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Savezni ured za socijalna pitanja i osobe s invaliditetom, Ministarstvo socijalnih pitanja (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice) – Podružnica u Beču
Babenbergerstraße 5
A-1010 Beč

Tel.: 0043 158831
Telefaks: 0043(0)10599882516

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorupost.wien@sozialministeriumservice.at

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Zadaće pomoćnog tijela utvrđene su u Direktivi Vijeća 2004/80/EZ. Navedene su i u članku 9.a Zakona o naknadi žrtvama kaznenih djela (Verbrechensopfergsetz).

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

U skladu s člankom 11. Direktive Vijeća 2004/80/EZ, žrtva ne snosi takve troškove.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Žrtva ne snosi nikakve troškove.

Posljednji put ažurirano: 19/08/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Poljska

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Te informacije trenutačno nisu dostupne.

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Pomoćno tijelo pružit će vam sve potrebne informacije o tome kako dobiti naknadu, dati odgovarajući obrazac zahtjeva i pomoći vam u njegovu ispunjavanju te ga zatim odmah poslati nadležnom tijelu koje odlučuje u drugoj državi članici EU-a.

Pomoćno tijelo surađuje s tijelima koja odlučuju u drugim državama članicama EU-a i koja razmatraju zahtjeve za naknadu osoba sa stalnim boravištem u Poljskoj. U okviru suradnje pomoćno tijelo, u dogovoru s osobama koje traže naknadu, osigurava dodatne informacije i dokumente, obavlja saslušanje osoba koje odrede pomoćna tijela i pomaže u organiziranju saslušanja navedenih osoba i upotrebi tehničke opreme koja omogućuje saslušanje na daljinu.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Ako je dokumentaciju koja se šalje tijelima koja odlučuju u drugim državama članicama EU-a potrebno prevesti, pomoćno tijelo odlučuje o tome hoće li ona biti prevedena na trošak Državne riznice.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Za slanje zahtjeva za naknadu u inozemstvo ne plaća se nikakva pristojba.

Posljednji put ažurirano: 11/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Portugal

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Poveznica se otvara u novom prozoruPovjerenstvo za zaštitu žrtava kaznenih djela (CPVC).

Koja je uloga pomoćnog tijela?

„Pomoćno tijelo” u Portugalu je Povjerenstvo za zaštitu žrtava kaznenih djela, koje ima sljedeće funkcije:

 • pomaže u pružanju informacija koje su potrebne kako bi se ispunio zahtjev
 • prosljeđuje zahtjeve tijelu koje odlučuje u državi članici u kojoj je počinjeno kazneno djelo
 • daje upute podnositeljima zahtjeva ako su potrebni dodatni dokumenti
 • organizira raspravu ako tijelo koje odlučuje u drugoj državi članici EU-a smatra da je to potrebno.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju ako se prijevodi zahtijevaju za potrebe zahtjeva koji se podnosi? Ako hoće, tko snosi troškove prevođenja?

Dokumenti se moraju podnijeti na portugalskom i engleskom jeziku. Ako je dokumentaciju potrebno prevesti, troškove će snositi CPVC.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 04/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Rumunjska

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Rumunjsko pomoćno tijelo imenovano na temelju članka 3. stavka 1. Direktive Vijeća 2004/80/EZ jest:

Ministarstvo pravosuđa (Ministerul Justiției)
Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju (Direcția Drept International și Cooperare Judiciară)
Služba za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

str. Apolodor, br. 17, Sektor 5, Bukurešt, oznaka 050741
Telefon: +40 372041077
Telefaks: +40 372041079
E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorudreptinternational@just.roPoveznica se otvara u novom prozoruddit@just.ro

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Rumunjski državljani, osobe bez državljanstva ili strani državljani koji zakonito borave u Rumunjskoj, koji su žrtve nasilnog kaznenog djela počinjenog s namjerom na državnom području druge države članice EU-a, mogu uz pomoć rumunjskog pomoćnog tijela podnijeti zahtjev za financijsku naknadu štete od države na čijem je državnom području počinjeno kazneno djelo pod uvjetima predviđenima pravom te države.

Rumunjski državljani, osobe bez državljanstva ili strani državljani koji zakonito borave u Rumunjskoj, koji su žrtve nasilnog kaznenog djela počinjenog s namjerom na državnom području druge države članice EU-a, mogu Ministarstvu pravosuđa podnijeti zahtjev za financijsku naknadu štete od države na čijem je državnom području počinjeno kazneno djelo, zajedno s potrebnim popratnim dokumentima.

Ministarstvo pravosuđa podnositelju zahtjeva pruža potrebne informacije o mogućnostima podnošenja zahtjeva za financijsku naknadu od države na čijem je državnom području počinjeno kazneno djelo, osigurava potrebne obrasce zahtjeva te pruža informacije i upute o ispunjavanju obrasca zahtjeva i potrebnim popratnim dokumentima.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko snosi troškove prevođenja?

Troškove prevođenja dokumenata snosi Ministarstvo pravosuđa samo ako ih žrtva ili njezina obitelj nisu u mogućnosti platiti.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 28/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Slovenija

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Ministarstvo pravosuđa Republike Slovenije
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefon: +386 1 369 53 38
Telefaks: +386 1 369 53 06

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorugp.mp@gov.si
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mp.gov.si

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Ministarstvo pravosuđa (kao pomoćno tijelo) odgovorno je za suradnju i razmjenu informacija između Povjerenstva (koji odlučuje o naknadama), policije i nadležnih tijela drugih država te ono pomaže pronaći odgovarajuća rješenja u prekograničnim predmetima (ako je stranac žrtva u Republici Sloveniji ili je slovenski državljanin žrtva u inozemstvu).

Ministarstvo pravosuđa pruža podnositeljima zahtjeva osnovne informacije o mogućnostima i uvjetima potraživanja naknade u drugim državama članicama EU-a te u tu svrhu traži informacije i od tijela drugih država članica. Ministarstvo pravosuđa nadležno je i za primanje i prosljeđivanje zahtjeva u prekograničnim predmetima.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Da, troškovi prevođenja plaćaju se iz proračuna Republike Slovenije.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne. Naknada se ne plaća za zahtjeve, tužbe i odluke u postupcima za naknadu štete u skladu sa Zakonom o naknadi štete za žrtve kaznenih djela (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj – ZOZKD).

Posljednji put ažurirano: 12/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Slovačka

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike – Odjel za rehabilitaciju i naknade

Telefon: +421288891225
Telefaks: +4212888 91 579

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruvictims@justice.sk
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.justice.gov.sk

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike žrtvama pruža informacije o uvjetima za dobivanje naknade koji su na snazi u državi članici u kojoj je počinjeno kazneno djelo uslijed kojeg su nastale tjelesne ozljede i obrascima za podnošenje zahtjeva za takvu naknadu te pruža pomoć u ispunjavanju tih zahtjeva ako žrtva to zatraži. Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike prosljeđuje te zahtjeve.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike ne prevodi potrebnu dokumentaciju. Žrtva kaznenog djela plaća prijevod i povezane troškove.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 09/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Finska

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Državna riznica (Valtiokonttori)
Poštanski pretinac 50
00054 Državna riznica, Finska

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorurikosvahingot@valtiokonttori.fi

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Ako ste bili žrtva kaznenog djela s elementima nasilja počinjenog s namjerom u drugoj državi članici Europske unije, od Državne riznice možete dobiti informacije o svojem pravu na traženje naknade od tijela nadležnog za naknadu štete prouzročene kaznenim djelom u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno. Od Državne riznice možete dobiti i obrasce zahtjeva za naknadu te opće smjernice i informacije u pogledu podnošenja zahtjeva i dokumentacije koju je potrebno priložiti zahtjevu.

Zahtjev možete podnijeti Državnoj riznici, koja će zahtjev i priloge proslijediti tijelu za naknade nadležnom za područje na kojem je počinjeno kazneno djelo.

Ako tijelo za naknade druge države članice od vas zatraži da dostavite dodatne informacije, Državna riznica pružit će vam, ako to bude potrebno, opće smjernice o tome kako odgovoriti na takav zahtjev i proslijediti dodatne informacije tijelu za naknade koje ih je zatražilo.

Državna riznica pružit će i službenu pomoć tijelu za naknade druge države članice tako što će mu omogućiti saslušanje podnositelja zahtjeva, svjedoka, vještaka ili drugih pojedinaca koji se nalaze u Finskoj. Umjesto toga Državna riznica može i sama saslušati te osobe i sastaviti izvješće o saslušanju koje zatim može poslati tijelu za naknade.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Državna riznica organizira prevođenje zahtjeva i priložene dokumentacije na jezik koji je odobrila država u kojoj je počinjeno kazneno djelo. Za prijevod dokumentacije ne naplaćuju se pristojbe.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Za slanje predmeta u inozemstvo ne naplaćuju se pristojbe.

Posljednji put ažurirano: 12/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Švedska

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Švedsko tijelo za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela

Storgatan 49
Umeå, Švedska

Tel.: +(46)90708200
Telefaks: +(46)90178353

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Poštanska adresa:
Poštanski pretinac 470
SE-901 09
Umeå, Švedska

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Kao pomoćno tijelo, švedsko tijelo za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela može se pobrinuti da se zahtjev tijelu koje odlučuje u drugoj državi članici EU-a podnese na pravilan način te da se pošalje tijelu koje odlučuje. Isto tako, švedsko tijelo za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela prenosi informacije i obavijesti podnositelja zahtjeva tijelu koje odlučuje (i obrnuto), na primjer, kada se od podnositelja zahtjeva traže dodatne informacije ili dokazi kako bi se mogla donijeti odluka.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Da, materijali se prevode kada je to potrebno. Švedsko tijelo za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela snosi troškove prevođenja.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 26/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Engleska i Wales

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Tijelo za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 0300 003 3601

Internetska stranica: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Pomažemo osobama s boravištem u Ujedinjenoj Kraljevini, a pretrpjele su ozljedu u drugoj državi članici EU-a da zatraže naknadu od te države.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Možemo zatražiti i platiti prijevod popratne dokumentacije.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne naplaćujemo svoje usluge, no ne snosimo troškove podnošenja zahtjeva kada tu naknadu naplaćuje druga država članica EU-a.

Posljednji put ažurirano: 16/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Sjeverna Irska

Sljedeća pitanja nisu primjenjiva na Program u Sjevernoj Irskoj.


Koje će mi tijelo pomoći sa slanjem zahtjeva u drugu državu EU-a?

-

Koja je uloga pomoćnog tijela?

-

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

-

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

-

Posljednji put ažurirano: 15/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Škotska

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Tijelo za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 0044 0300 003 3601

Internetska stranica: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Pomažemo osobama s boravištem u Ujedinjenoj Kraljevini koje su pretrpjele ozljedu u drugoj državi EU-a da zatraže naknadu od te države.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Možemo zatražiti i platiti prijevod popratne dokumentacije.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne naplaćujemo svoje usluge, no ne snosimo troškove podnošenja zahtjeva kada tu naknadu naplaćuje druga država članica EU-a.

Posljednji put ažurirano: 14/11/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.