Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Informacije o postupku za slanje zahtjeva za naknadu

Ako ste bili žrtva kaznenog djela u inozemstvu (u državi članici EU-a u kojoj ne živite), možete podnijeti zahtjev pomoćnom tijelu u državi u kojoj živite. Pomoćno tijelo prevodi i prosljeđuje zahtjev tijelu koje odlučuje u državi članici u kojoj je počinjeno kazneno djelo. Tijelo koje odlučuje nadležno je za procjenu zahtjeva i isplatu naknade.

Ovdje možete pronaći više informacija o postupku koji treba provesti kako bi vaš zahtjev bio poslan iz zemlje boravišta u državu članicu EU-a u kojoj je kazneno djelo počinjeno. Prema pravu EU-a država članica u kojoj je kazneno djelo počinjeno odgovorna je za isplatu naknade.

Za opis postupka pogledajte informacije za vašu zemlju boravišta.

Za više informacija odaberite zastavu odgovarajuće države.

Posljednji put ažurirano: 08/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.