Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni

Belgium

Tartalomszolgáltató:
Belgium

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

a) A belga állampolgárságú vagy Belgium területén szokásos tartózkodási hellyel rendelkező áldozatok (és az áldozatok közeli hozzátartozói) számára a Szándékos erőszakos cselekmények áldozatainak nyújtott pénzügyi támogatásért felelős bizottság (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence, a továbbiakban: bizottság) nyújthat segítséget a kártérítés követeléséhez valamely másik uniós országban.

Cím:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) A terrorizmus áldozatai esetében a bizottság Terrorizmus Osztályával kell felvenni a kapcsolatot.

Levelezési cím:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E-mail cím: terrorvictims@just.fgov.be

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

Az 1985. augusztus 1-jei törvény 40. cikke szerint a bizottság mint támogató hatóság a határokon átnyúló ügyben következőkért felelős:

1. a kérelmező ellátása alapvető információkkal a cselekmény elkövetésének helye szerinti tagállamban való kártérítés követelésének lehetőségeiről, valamint a kérelmek előterjesztéséhez szükséges formanyomtatványok biztosítása az Európai Bizottság által kibocsátott kézikönyv alapján;

2. kérésre a kérelmező ellátása a formanyomtatványok kitöltésére és a szükséges alátámasztó iratokra vonatkozó általános iránymutatással és információkkal;

3. a kérelem és az azt alátámasztó iratok lehető leggyorsabban történő továbbítása az Európai Bizottság által kibocsátott formanyomtatvány segítségével a cselekmény elkövetésének helye szerinti tagállam döntéshozó hatóságának;

4. szükség esetén a kérelmező ellátása a döntéshozó hatóság hiánypótlási kérelme teljesítésére vonatkozó általános iránymutatással és a kérelmező kérésére ezen információknak a lehető legrövidebb időn belüli továbbítása közvetlenül a döntéshozó hatóság felé, indokolt esetben csatolva a továbbított alátámasztó iratok listáját is;

5. a szükséges lépések megtétele abban az esetben, ha a döntéshozó hatóság meg kívánja hallgatni a kérelmezőt vagy bármely egyéb személyt, például tanút vagy szakértőt.

E hatóság le fogja-e fordítani az igazoló iratokat, ha az a kérelem külföldre küldéséhez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

E kérdés még nem merült fel, a válasz kidolgozás alatt áll.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

Nem.

Utolsó frissítés: 14/01/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.