Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni

Finnország

Tartalomszolgáltató:
Finnország

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

Államkincstár (Valtiokonttori)
P.O. Box 50
00054 State Treasury, Finnország

E-mail: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

Amennyiben az Európai Unió más tagállamában szándékos erőszakos bűncselekmény áldozatává vált, az államkincstártól tájékoztatást kérhet a jogairól, amelyek alapján a bűncselekmény elkövetése szerinti országban a bűncselekménnyel okozott károk miatt kártérítést nyújtó hatóságtól kártérítést követelhet. A kérelmezésre szolgáló szükséges formanyomtatványokat szintén beszerezheti az államkincstártól, amely általános iránymutatással és tájékoztatással is szolgál a kérelem kitöltésének módjáról, illetve arról, hogy esetlegesen milyen dokumentumokat szükséges csatolni a kérelemhez.

A kérelmet benyújthatja az államkincstárhoz, amely azt a mellékleteivel együtt megküldi a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti ország illetékes, kártérítést nyújtó hatóságának.

Ha valamely más tagállam illetékes, kártérítést nyújtó hatósága további információk megadására hívja fel Önt, az államkincstár szükség esetén általános iránymutatással szolgál, hogy miként válaszoljon a megkeresésre, és küldje meg a kiegészítő információkat a kártérítést nyújtó megkereső hatóságnak.

Az államkincstár továbbá hivatalos segítséget nyújt a másik tagállam kártérítést nyújtó hatóságának, ennek keretében megszervezi annak lehetőségét, hogy konzultáljon a kérelmezővel, tanúkkal, szakértőkkel vagy egyéb, Finnországban tartózkodó személyekkel. Ezenkívül az államkincstár e személyekkel maga is konzultálhat, és a konzultációról készített jelentését megküldheti a kártérítést nyújtó hatóságnak.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

Az államkincstár gondoskodik a kérelem és az ahhoz csatolt dokumentumok olyan nyelvre történő lefordításáról, amelyet a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti ország elfogad. A dokumentumok lefordításával összefüggésben nem számítanak fel Önnek díjat.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

A kérelem megküldésével összefüggésben nem számítanak fel Önnek díjat.

Utolsó frissítés: 19/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.