Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni

Olaszország

Tartalomszolgáltató:
Olaszország

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

Olaszországban a kérelmező tartózkodási helye szerint illetékes bíróságon működő ügyészség (Procura della Repubblica) a támogató hatóság.

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

Olaszországban a kérelmező tartózkodási helye szerint illetékes bíróságon működő ügyészség a támogató hatóság.

Támogató hatóságként az ügyészség feladatai a következők:

  • a kérelmező tájékoztatása a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti uniós tagállam kárenyhítési rendszerével kapcsolatos minden lényeges információról;
  • a kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatványok átadása a kérelmező részére;
  • a kérelmező kérése esetén általános útmutatás és tájékoztatás nyújtása a kérelem kitöltésének módjáról és az esetlegesen szükséges iratokról;
  • a kárenyhítés iránti kérelmek fogadása és az igazoló iratokkal együtt a kérelem haladéktalan továbbítása a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti uniós tagállam döntéshozó hatóságához;
  • a kérelmező támogatása a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti uniós tagállam döntéshozó hatósága által kért további információk megadásával kapcsolatban;
  • a kérelmező kérése esetén a további információk és iratok továbbítása a döntéshozó hatóságnak.
  • Ha a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti uniós tagállam döntéshozó hatósága meg kívánja hallgatni a kérelmezőt vagy bármely más személyt, az ügyészség megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a döntéshozó hatóság közvetlenül meghallgathassa az érintett személyt az adott tagállam jogszabályai szerint. Az 1998. január 7-i 11. sz. törvény előírásait kell alkalmazni videokonferencia esetén.
  • A másik uniós tagállam döntéshozó hatóságának kérése esetén az illetékes bíróságon működő ügyészség – támogató hatóságként – maga hallgatja meg a kérelmezőt vagy bármely más személyt, és a meghallgatásról készült jegyzőkönyvet megküldi a döntéshozó hatóságnak.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

A fellebbviteli bíróság mellett működő ügyészség támogató hatóságként végzett feladatai magukban foglalhatják iratok fordítását is, amelyért a kérelmezőt nem terheli költség.

Az illetékes bíróságon működő ügyészség az adott tagállam hivatalos nyelvén (vagy hivatalos nyelveinek egyikén), amely egyúttal a közösségi intézmények valamelyik nyelve, vagy a közösségi intézmények más nyelvén, amelyet az adott tagállam elfogad, küldi meg az összes információt a másik uniós tagállam döntéshozó hatóságához.

A támogató hatóság által lefolytatott meghallgatásokról olasz nyelvű jegyzőkönyvet küldenek.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

Nem.

Utolsó frissítés: 03/05/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.