Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

Melyik hatóság nyújt segítséget a kérelemnek egy másik uniós tagállamba történő megküldéséhez?

A 2004/80/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban kijelölt román támogató hatóság:

Igazságügyi Minisztérium (Ministerul Justiției)
Nemzetközi Jogi és Igazságügyi Együttműködési Igazgatóság (Direcția Drept International și Cooperare Judiciară)
a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi együttműködés szolgálata (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bukarest, 050741
Telefon: +40 372041077
Fax: +40 372041079
E-mail: dreptinternational@just.roddit@just.ro

Mi a támogató hatóság feladata?

Azok a román állampolgárok, hontalan személyek vagy Romániában jogszerűen tartózkodó külföldi állampolgárok, akik egy másik uniós tagállam területén szándékosan elkövetett erőszakos bűncselekmény áldozatává válnak, a román támogató hatóság támogatásával pénzbeli kárenyhítést kérhetnek a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti államtól az adott állam törvényi előírásainak megfelelően.

Azok a román állampolgárok, hontalan személyek vagy Romániában jogszerűen tartózkodó külföldi állampolgárok, akik egy másik uniós tagállam területén szándékosan elkövetett erőszakos bűncselekmény áldozatává válnak, az Igazságügyi Minisztériumhoz kérelmet nyújthatnak be a szükséges igazoló dokumentumokkal együtt annak érdekében, hogy a pénzbeli kárenyhítést a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti államtól megszerezzék.

Az Igazságügyi Minisztérium megadja a kérelmező részére a szükséges információkat a pénzbeli kárenyhítésnek a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti államtól való igénylésével kapcsolatos lehetőségekről, ellátja a kérelmezőt az igényléshez szükséges formanyomtatványokkal, továbbá tájékoztatással és instrukciókkal szolgál számára a formanyomtatvány kitöltésével és a szükséges igazoló dokumentumokkal kapcsolatban.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

Az Igazságügyi Minisztérium csak akkor viseli a dokumentumok fordításával kapcsolatos költségeket, ha az áldozat vagy az áldozat családja ezt nem tudja megtenni.

Kapcsolódnak-e igazgatási vagy egyéb díjak a kérelem külföldre történő továbbításához?

Nem.

Utolsó frissítés: 15/10/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.