Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni

Spanyolország

Tartalomszolgáltató:
Spanyolország

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében az Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito (bűncselekmények sértettjeit támogató irodák) a támogató hatóság.

Az alábbi linken megtalálhatja a bűncselekmények sértettjeit támogató irodák pontos helyét.

Terrorista bűncselekmények esetében a Belügyminisztérium a támogató hatóság.

A támogató hatósággal kapcsolatos információkról a Belügyminisztérium honlapján tájékozódhat.

Milyen szerepe van a támogató hatóságnak?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a bűncselekmények sértettjeit támogató irodák töltik be a támogató hatóság szerepét a határokon átnyúló helyzetek által érintett sértettek vonatkozásában, amennyiben a bűncselekményt egy Spanyolországtól eltérő uniós tagállamban követték el, és a sértett rendszeres tartózkodási helye Spanyolországban található.

A spanyol jogszabályok alapján kérhető kártérítés, kivéve, ha a bűncselekményt Spanyolországban követték el, és a támogatás kérelmezője egy másik uniós tagállamban rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel, vagy ha a bűncselekményt egy Spanyolországtól eltérő uniós tagállamban követték el, és a kérelmező Spanyolországban rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel. Utóbbi esetben a segítségnyújtó hatóság – amely annak a tartománynak a bűncselekmények sértettjeit támogató irodája, amelyben a sértett lakik – együttműködik a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti uniós tagállam által nyújtott támogatás megítélése iránti eljárások megindításában és lefolytatásában, és a támogatás kérelmezője számára az alábbiakat biztosítja:

  • Tájékoztatást a pénzügyi támogatás vagy kártérítés érvényesítésével kapcsolatos lehetőségekről, a szükséges eljárásokról és formanyomtatványokról, ami magában foglalja azt, hogy milyen módon kell ezeket kitölteni, valamint arról az igazoló dokumentációról, amely szükséges lehet.
  • Általános útmutatást arról, hogy miként lehet eleget tenni a további információval kapcsolatos kérelmeknek.

Emellett támogató hatóságként a bűncselekmények sértettjeit támogató irodáknak az alábbiakat kell megtenniük:

  • Továbbítani a kérelmet és az igazoló dokumentumokat, valamint az ezt követően szükséges dokumentumokat az azon állam által kijelölt, határozathozatalra illetékes hatóságnak, amelynek területén a bűncselekményt elkövették.
  • Együttműködni az azon állam által kijelölt, határozathozatalra illetékes hatósággal, amelynek területén a bűncselekményt elkövették, ha ezen állam nemzeti jogszabályainak megfelelően ez az állam hozzájárul a kérelmező vagy más személy meghallgatásához.

A határozathozatalra illetékes hatóság kérésére a bűncselekmények sértettjeit támogató irodákkal való együttműködés magában foglalhatja mindannak a rendelkezésre bocsátását, ami szükséges ahhoz, hogy a határozathozatalra illetékes hatóság közvetlenül lefolytathassa a meghallgatást – különösen telefon vagy videokonferencia útján vagy a pénzügyi támogatást kérelmező vagy bármely más személy meghallgatásával –, illetve a meghallgatásról készült jelentésnek a határozathozatalra illetékes hatóság számára történő megküldését. Amennyiben a meghallgatni kívánt személy ehhez hozzájárul, a határozathozatalra illetékes hatóság közvetlenül folytathatja le a meghallgatást.

Terrorista bűncselekmények esetében, amennyiben a terrorcselekmény Spanyolország területén kívül történt, azok a külföldön tartózkodó spanyol állampolgárok, akik olyan csoportok áldozataivá váltak, amelyek rendszerint Spanyolországban működnek, vagy akik a spanyol állam vagy spanyol érdekek elleni terrorista bűncselekmények áldozataivá váltak, általában jogosultak támogatásra. Ehhez hasonlóan külföldi spanyol kontingensek részét képező béketámogató és biztonsági műveletek terrortámadás célpontját képező résztvevői ugyancsak jogosultak a törvényben meghatározott támogatásra.

Határokon átnyúló terrorista bűncselekmények esetében, ha a bűncselekményt egy Spanyolországtól eltérő uniós tagállamban követték el, és az áldozat Spanyolországban rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel, a Belügyminisztérium – konkrétan a Terrorizmus Áldozatait Támogató Főigazgatóság (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior) – a fent említett célok megvalósulása érdekében eljáró támogató hatóság, amely ugyanazokat a támogató hatósági funkciókat látja el, mint amelyeket a fent említett esetekben a bűncselekmények sértettjeit támogató irodák is ellátnak.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

Nem.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

Nem.

Utolsó frissítés: 17/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.