Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Federalinė socialinių ir neįgaliųjų reikalų tarnyba, Socialinių reikalų ministerija (vok. Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen – Sozialministeriumservice) – Vienos skyrius.
Babenbergerstraße 5,
A-1010 Vienna

Tel.: 0043 158831
Faks.: 0043(0)10599882516

E. paštas: post.wien@sozialministeriumservice.at

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Padedančiosios institucijos funkcijos nustatytos Tarybos direktyvoje 2004/80/EB. Jos taip pat apibrėžtos Kompensavimo nusikaltimų aukoms įstatymo (Verbrechensopfergsetz) 9a straipsnyje.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Pagal Tarybos direktyvos 2004/80/EB 11 straipsnį nukentėjusysis neturi už tai mokėti.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Nukentėjusiajam nereikės padengti jokių išlaidų.

Paskutinis naujinimas: 19/08/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.