Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

BULGARIJOS REPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Nacionalinė pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms taryba

Adresas: 1 Slavyanska Street, Sofia 1040, Republic of Bulgaria

Interneto svetainė: https://www.compensation.bg

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Nacionalinė pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms taryba kreipiasi pagalbos į kitų šalių kompetentingas institucijas, kai Bulgarijos piliečiai nukentėjo nuo nusikaltimo užsienyje. Ji taip pat padeda užsieniečiams, teisėtai gyvenantiems Bulgarijos Respublikoje, kad šie galėtų pasinaudoti pagalbos priemonėmis.

Nacionalinė taryba padeda Bulgarijos piliečiams, nukentėjusiems nuo nusikaltimo kitoje ES valstybėje narėje, užpildyti prašymus suteikti kompensaciją, o užpildytas formas persiunčia atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Taip, išvers. Jei reikia, Nacionalinė pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms taryba išvers patvirtinamuosius dokumentus. Nusikaltimų aukos už šį vertimą nemoka.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne, nereikia.

Paskutinis naujinimas: 08/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.