Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

Kuri institucija man padės išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Informacijos nėra.

Kokios yra padedančiosios institucijos funkcijos?

Padedančiosios institucijos funkcijos yra padėti jums rasti prašymui pateikti reikalingą informaciją ir pateikti jį su visais reikalingais dokumentais, kad gautumėte kompensaciją, ir padėti jums įveikti tiek praktinius, tiek kalbinius sunkumus.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Socialinio draudimo tarnybos veikia kaip padedančioji institucija, tačiau nėra atsakingos už patvirtinamųjų dokumentų vertimą.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Kai prašymas siunčiamas į užsienį, jokių administracinių ar kitų mokesčių mokėti nereikia.

Paskutinis naujinimas: 11/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.