Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Čekijos Respublikos teisingumo ministerijos Kompensavimo departamentas

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prague 2

Tel. Nr. (420) 221997966
Faksas (420) 221997967

E. paštas odsk@msp.justice.cz

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Bendrauti ir palaikyti ryšius su sprendžiančiąja institucija.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Padedančioji institucija išvers dokumentus savo lėšomis.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 15/06/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.