Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Danija

Turinį pateikė
Danija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba (dan. Erstatningsnævnet).

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Būdama padedančioji institucija, Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba padeda pareiškėjams atlikti vertimą ir pateikti prašymą į kitą ES šalį, o proceso metu padeda išversti iš kitos ES šalies gautus arba į ją teikiamus dokumentus.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Taip. Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba kreipiasi į vertėją raštu ir sumoka visų reikiamų dokumentų vertimo išlaidas.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne. Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba sumoka visas su prašymo pateikimu į užsienį susijusias išlaidas.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.