Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Estija

Turinį pateikė
Estija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Socialinio draudimo valdyba

Endla 8
15092
TALLINN

Telefonas: +372 612 1360
Faksas: +372 640 8155

E. paštas: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Interneto svetainė: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Pastabos:

Sprendimą priimanti institucija yra Socialinio draudimo valdyba kartu su savo vietos pensijų skyriais.

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Padėti užpildyti ir kitos šalies kompetentingai institucijai pateikti kompensacijos prašymus ir patvirtinamuosius dokumentus.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Jeigu asmuo į kitos šalies kompetentingą instituciją kreipiasi tiesiogiai, išlaidas padengia tas asmuo. Jeigu dokumentai teikiami per Socialinio draudimo valdybą, reikiamos formos bus užpildytos ir, jeigu reikia, bus pridėtas neoficialus vertimas. Už vertimo paslaugą sumokės Socialinio draudimo valdyba.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 28/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.