Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Graikijos padedančioji institucija (graik. Ellinikí Archí Syndromís)

96 Mesogeion Avenue
11527, Atėnai

Tel.: +30 213 130 7056

E. paštas: assistingauthority@justice.gov.gr
https://www.ministryofjustice.gr/English/?page_id=762

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Ji gali atsiųsti jums prašymo formą, kurią reikia užpildyti, ir pateikti jums informaciją apie procesinius dalykus ir apie kitos valstybės teisę. Ji taip pat gali tarpininkauti siekiant išsiaiškinti visus su jūsų prašymu susijusius klausimus.

Padedančioji institucija priims jūsų prašymą ir nusiųs jį atitinkamai kitos šalies padedančiajai institucijai, pati neatlikdama prašymo vertinimo, taip pat jus informuos apie bylos nagrinėjimo eigą.

Ji padės atitinkamos valstybės narės kompensavimo institucijai apklausti pareiškėją arba kitas šalis, pvz., liudytojus arba ekspertus.

Atitinkamos valstybės narės kompensavimo institucijos prašymu: a) ji padės kompensavimo institucijai, kai apklausą pagal Graikijos teisę telefonu arba vaizdo konferencijos būdu tiesiogiai atlieka kompensavimo institucija, – tuo atveju padedančioji institucija suteiks ir užtikrins reikiamą logistinę infrastruktūrą, arba b) ji pati atliks apklausą pagal Graikijos teisę ir nusiųs atitinkamos valstybės narės kompensavimo institucijai apklausos ataskaitą. Pastaruoju atveju graikų kalba parengta apklausos ataskaita bus išversta į kitos valstybės narės oficialiąją kalbą arba vieną iš jos oficialiųjų kalbų arba į bet kurią kitą ES kalbą, kurią ta valstybė narė nurodė kaip priimtiną.

Šiuo tikslu Graikijos padedančiosios institucijos patirtas išlaidas padengia Graikijos valstybė.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Prašymo forma ir visi reikiami patvirtinamieji dokumentai Graikijos padedančiosios institucijos atsakomybe ir lėšomis bus išversti į valstybės narės, kurioje yra siunčiamą dokumentaciją gausianti kompensavimo institucija, oficialiąją kalbą arba vieną iš oficialiųjų kalbų, arba į bet kurią kitą ES kalbą, kurią ta valstybė narė nurodė kaip priimtiną.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne, nebent prašymą gaunanti šalis taiko kokius nors mokesčius.

Paskutinis naujinimas: 25/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.