Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Vengrija

Turinį pateikė
Vengrija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Budapešto arba apskričių valdžios įstaigų tarnybos (vietos paramos aukoms tarnybos), kaip padedančiosios institucijos.

Kokios yra padedančiosios institucijos funkcijos?

Padedančioji institucija teikia prašymų formas bei pagalbą jas pildant ir perduoda prašymų formas.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei to reikia dėl siunčiamo prašymo? Jei taip, kas už tai sumokės?

Taip, o išlaidas padengia valstybė.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne, prašymas perduodamas nemokamai.

Paskutinis naujinimas: 07/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.