Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Latvija

Turinį pateikė
Latvija

Kuri institucija man padės išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Teisinės pagalbos administracija (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefonas +371 67514208
Nemokama telefono linija +371 80001801
Faksas +371 67514209

El. paštas jpa@jpa.gov.lv
Žiniatinklio svetainė https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Kokios yra padedančiosios institucijos funkcijos?

Padedant Teisinės pagalbos administracijai nukentėjusysis gali atitinkamos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai pateikti prašymą skirti valstybės kompensaciją.

Teisinės pagalbos administracija nukentėjusiesiems teikia informaciją apie kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingų institucijų nustatytas valstybės kompensacijos mokėjimo sąlygas, procedūrą ir papildomus reikalavimus. Ji taip pat užtikrina, kad baudžiamajame procese dalyvaujantys asmenys būtų išklausyti, kai to prašo Europos Sąjungos valstybės narės kompetentinga institucija, peržiūrinti prašymą skirti valstybės kompensaciją.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Prašymą skirti valstybės kompensaciją turėtumėte pateikti ta kalba, kurią atitinkama Europos Sąjungos valstybė narė yra nurodžiusi kaip priimtiną.

Teisinės pagalbos administracija užtikrina visų reikalingų dokumentų, kuriuos ji siunčia kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai, vertimą, o vertimo išlaidos yra padengiamos iš nacionalinio biudžeto.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Jei prašymas skirti valstybės kompensaciją kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai siunčiamas per Teisinės pagalbos administraciją, nukentėjusiajam nereikia mokėti jokių su prašymo siuntimu susijusių išlaidų.

Paskutinis naujinimas: 18/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.