Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Lietuva

Turinį pateikė
Lietuva

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Gedimino pr. 30
Vilnius

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija yra įgaliota siųsti kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingoms institucijoms Lietuvos Respublikos piliečių, taip pat kitų Lietuvos Respublikoje teisėtai nuolat gyvenančių asmenų prašymus kompensuoti smurtiniais nusikaltimais, padarytais kitos Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje, padarytą žalą. Taip pat Teisingumo ministerija teikia asmenims informaciją apie kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingų institucijų nustatytas smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo sąlygas ir tvarką.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Taip, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija prireikus padės išversti teikiamus dokumentus. Nukentėjęs asmuo neturi pareigos atlyginti vertimo išlaidų.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne, šie veiksmai atliekami nemokamai.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.