Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Malta

Turinį pateikė
Malta

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Teisingumo, kultūros ir vietos valdžios ministerija

30, Old Treasury Street
Valletta

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Jos vaidmuo yra atlikti pirminį prašymo nagrinėjimą ir vertinimą.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Taip, institucija verčia patvirtinamuosius dokumentus. Mokesčius ir atitinkamas išlaidas padengia Maltos teisinės pagalbos agentūra.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Kitų mokesčių mokėti nereikia.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.