Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Schadefonds Geweldsmisdrijven (Fondas smurtinių nusikaltimų aukoms remti)

Adresas:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Telefonas: 070-4142000
E. paštas: info@schadefonds.nl

Pašto adresas:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas jūsų prašymu paraiškos formą išsiųs atitinkamam užsienio fondui. Po to fondas, iš jūsų gavęs užpildytą paraiškos formą ir priedus, prireikus juos išvers. Tada ji persiųs prašymą užsienio fondui.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas prireikus dokumentus išvers savo lėšomis.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 26/10/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.