Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas (nyd. Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Adresas:
Kneuterdijk 1
2514 EM The Hague

Telefonas: 070-4142000
E. paštas info@schadefonds.nl

Pašto adresas:
Postbus 71
2501 CB The Hague

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Gavęs prašymą, Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas jums atsiųs prašymo atitinkamam užsienio fondui formą. Kai tik Fondas gaus jūsų užpildytą prašymo formą ir lydimuosius dokumentus, prireikus, jis užsakys jų vertimą ir tuomet perduos juos atitinkamai institucijai.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Prireikus, dokumentų vertimus savo lėšomis užsakys Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 28/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.