Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: bulgarųčekųdanųanglųprancūzųslovėnųsuomių.
Swipe to change

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Lenkija

Turinį pateikė
Lenkija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Šios informacijos kol kas nėra.

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Padedančioji institucija jums suteiks reikiamą informaciją apie tai, kaip gauti kompensaciją, pateiks atitinkamą prašymo formos šabloną ir padės jį užpildyti, o tada nedelsdama jį nusiųs kitos ES valstybės narės kompetentingai sprendžiančiajai institucijai.

Padedančioji institucija bendradarbiauja su kitų ES valstybių narių sprendžiančiosiomis institucijomis, kurios nagrinėja nuolatinę gyvenamąją vietą Lenkijoje turinčių asmenų kompensacijos prašymus. Vykstant šiam bendradarbiavimui, padedančioji institucija, konsultuodamasi su kompensacijos siekiančiais asmenimis, pateikia papildomą informaciją ir dokumentus, apklausia padedančiųjų institucijų nurodytus asmenis, taip pat, naudodama techninę įrangą, suteikiančią galimybes apklausą atlikti nuotoliniu būdu, padeda organizuoti nurodytų asmenų apklausą.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Jeigu reikia išversti kitų ES valstybių narių sprendžiančiosioms institucijoms siunčiamus dokumentus, padedančioji institucija sprendžia, ar jie turi būti verčiami valstybės iždo sąskaita.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Už kompensacijos prašymo siuntimą į užsienį mokestis nemokamas.

Paskutinis naujinimas: 11/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.