Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Nusikaltimų aukų apsaugos komisija (CPVC).

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Portugalijos padedančioji institucija yra Nusikaltimų aukų apsaugos komisija, kuri atlieka šias funkcijas:

  • padeda pateikti informaciją, reikalingą prašymui užpildyti;
  • persiunčia prašymus valstybės narės, kurioje buvo padarytas nusikaltimas, sprendžiančiajai institucijai;
  • padeda pareiškėjams, jei reikia papildomų dokumentų;
  • organizuoja posėdį, jei kitos ES valstybės narės sprendžiančioji institucija mano, kad tai reikalinga.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Dokumentai turi būti pateikiami portugalų ir anglų kalbomis. Jei dokumentus reikės išversti, išlaidas padengs CPCV.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.