If my claim is to be sent from this country to another EU country

Information on the procedure for sending a compensation application

If you fell victim to a crime while you were abroad (in an EU country in which you do not live) you can submit the application to the assisting authority of the country in which you live. The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority of the EU country where the crime was committed. The deciding authority is responsible for assessing the application and payment of the compensation.

Here you can find information about the procedure you need to follow to have your application sent from your country of residence to the EU country where the crime was committed. According to EU law, the EU country in which the crime was committed is the one that is responsible for paying the compensation.

In order to find the procedure to follow you should look at information for your country of residence.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Belgija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

a) Finansinės pagalbos nukentėjusiems nuo tyčinių smurtinių veikų asmenims komisija (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) gali padėti nukentėjusiesiems, kurie yra Belgijos piliečiai arba gyventojai, gauti kompensaciją kitoje ES šalyje.

Adresas

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) Nukentėjusių nuo terorizmo asmenų atveju reikia kreiptis į Komisijos Terorizmo padalinį.

Pašto adresas

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E. pašto adresas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasterrorvictims@just.fgov.be

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Pagal 1985 m. rugpjūčio 1 d. Įstatymo 40 straipsnį Komisija, kaip padedančioji institucija tarpvalstybiniu atveju, privalo:

1. teikti pareiškėjui būtiniausią informaciją apie galimybes prašyti kompensacijos valstybėje narėje, kurioje buvo padaryta veika, taip pat apie reikiamas prašymo formas pagal Europos Komisijos parengtą vadovą;

2. pareiškėjo prašymu suteikti jam bendrųjų rekomendacijų ir informacijos, kaip reikėtų užpildyti formą, ir kokių patvirtinamųjų dokumentų gali reikėti;

3. naudojant Europos Komisijos sukurtą standartinę formą kuo greičiau persiųsti prašymą ir bet kokius patvirtinamuosius dokumentus ES valstybės narės, kurioje buvo padaryta veika, sprendžiančiajai institucijai;

4. jei reikia, suteikti pareiškėjui bendrųjų rekomendacijų, kaip atsakyti į bet kokį sprendžiančiosios institucijos prašymą pateikti papildomą informaciją, ir, pareiškėjo prašymu, kuo greičiau persiųsti tokią informaciją tiesiogiai sprendžiančiajai institucijai, pridedant, kai taikoma, bet kokių persiunčiamų patvirtinamųjų dokumentų sąrašą;

5. imtis reikiamų priemonių, kai sprendžiančioji institucija nusprendžia išklausyti pareiškėją ar bet kokį kitą asmenį, pavyzdžiui, liudytoją ar ekspertą.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Toks klausimas dar nebuvo iškilęs ir dėl jo vis dar svarstoma.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 14/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Bulgarija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

BULGARIJOS REPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Nacionalinė pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms taryba

Adresas: 1 Slavyanska Street, Sofia 1040, Republic of Bulgaria

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.compensation.bg/en

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Nacionalinė pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms taryba kreipiasi pagalbos į kitų šalių kompetentingas institucijas, kai Bulgarijos piliečiai nukentėjo nuo nusikaltimo užsienyje. Ji taip pat padeda užsieniečiams, teisėtai gyvenantiems Bulgarijos Respublikoje, kad šie galėtų pasinaudoti pagalbos priemonėmis.

Nacionalinė taryba padeda Bulgarijos piliečiams, nukentėjusiems nuo nusikaltimo kitoje ES valstybėje narėje, užpildyti prašymus suteikti kompensaciją, o užpildytas formas persiunčia atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Taip, išvers. Jei reikia, Nacionalinė pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms taryba išvers patvirtinamuosius dokumentus. Nusikaltimų aukos už šį vertimą nemoka.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne, nereikia.

Paskutinis naujinimas: 10/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Čekija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Čekijos Respublikos teisingumo ministerijos Kompensavimo departamentas

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prague 2

Tel. Nr. (420) 221997966
Faksas (420) 221997967

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasodsk@msp.justice.cz

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Bendrauti ir palaikyti ryšius su sprendžiančiąja institucija.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Padedančioji institucija išvers dokumentus savo lėšomis.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 15/06/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Danija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba (dan. Erstatningsnævnet).

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Būdama padedančioji institucija, Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba padeda pareiškėjams atlikti vertimą ir pateikti prašymą į kitą ES šalį, o proceso metu padeda išversti iš kitos ES šalies gautus arba į ją teikiamus dokumentus.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Taip. Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba kreipiasi į vertėją raštu ir sumoka visų reikiamų dokumentų vertimo išlaidas.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne. Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba sumoka visas su prašymo pateikimu į užsienį susijusias išlaidas.

Paskutinis naujinimas: 05/11/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Vokietija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Federalinė darbo ir socialinių reikalų ministerija
Rochusstr. 1
53123 Bonn

Tel.: +49 228 99527 0
Faks.: +49 228 99527 4134

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasdub@bmas.bund.de

Daugiau informacijos pateikiama čia:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAnspruch auf Entschädigung bei Gewalttaten im europäischen Ausland

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCompensation for victims of violent crimes committed in another EU Member State

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Vokietijos padedančioji institucija prie Federalinės darbo ir socialinių reikalų ministerijos padeda Vokietijoje gyvenančioms smurtinių nusikaltimų aukoms pateikti kompensacijos prašymą ES valstybėje narėje, kurioje buvo įvykdytas nusikaltimas.

Ji atlieka šiuos vaidmenis:

 • teikia informaciją smurtinių nusikaltimų aukoms apie esamas galimybes pateikti kompensacijos prašymą užsienyje (įskaitant informaciją apie procedūras toje šalyje, prašymo pateikimo terminus, tinkamumo kompensaciją gauti sąlygas ir patvirtinamuosius dokumentus, kuriuos reikia pateikti su prašymu);
 • parūpina valstybės narės, kurioje buvo įvykdytas nusikaltimas, prašymo formas;
 • nustato, kuri institucija valstybėje narėje, kurioje įvykdytas nusikaltimas, sprendžia dėl kompensacijos prašymų;
 • persiunčia kompensacijos prašymą ir visus patvirtinamuosius dokumentus sprendimą priimančiai institucijai;
 • nemokamai į atitinkamą vietos kalbą verčia dokumentus ir susirašinėjimą;
 • stebi kompensavimo procedūros raidą ir apie ją informuoja susijusius asmenis.

ES valstybės narės sprendimus dėl prašymų priima vadovaudamosi vien savo nacionaline teise. Vokietijos padedančioji institucija negali daryti įtakos kitoje valstybėje narėje vykstančiai procedūrai ir sprendimui.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Reikiamus dokumentus galite siųsti savo nacionaline kalba. Jie bus nemokamai išversti.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Vokietijos institucijos neima jokių mokesčių. Kitos ES valstybės, prieš pradėdamos tvarkyti jūsų pašymą, gali paprašyti sumokėti mokestį.

Paskutinis naujinimas: 16/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Estija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Socialinio draudimo valdyba

Endla 8
15092
TALLINN

Telefonas: +372 612 1360
Faksas: +372 640 8155

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Pastabos:

Sprendimą priimanti institucija yra Socialinio draudimo valdyba kartu su savo vietos pensijų skyriais.

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Padėti užpildyti ir kitos šalies kompetentingai institucijai pateikti kompensacijos prašymus ir patvirtinamuosius dokumentus.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Jeigu asmuo į kitos šalies kompetentingą instituciją kreipiasi tiesiogiai, išlaidas padengia tas asmuo. Jeigu dokumentai teikiami per Socialinio draudimo valdybą, reikiamos formos bus užpildytos ir, jeigu reikia, bus pridėtas neoficialus vertimas. Už vertimo paslaugą sumokės Socialinio draudimo valdyba.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 28/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Graikija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Graikijos padedančioji institucija (graik. Ellinikí Archí Syndromís)

96 Mesogeion Avenue
11527, Atėnai

Tel.: +30 213 130 7056

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasassistingauthority@justice.gov.gr
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.ministryofjustice.gr/English/?page_id=762

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Ji gali atsiųsti jums prašymo formą, kurią reikia užpildyti, ir pateikti jums informaciją apie procesinius dalykus ir apie kitos valstybės teisę. Ji taip pat gali tarpininkauti siekiant išsiaiškinti visus su jūsų prašymu susijusius klausimus.

Padedančioji institucija priims jūsų prašymą ir nusiųs jį atitinkamai kitos šalies padedančiajai institucijai, pati neatlikdama prašymo vertinimo, taip pat jus informuos apie bylos nagrinėjimo eigą.

Ji padės atitinkamos valstybės narės kompensavimo institucijai apklausti pareiškėją arba kitas šalis, pvz., liudytojus arba ekspertus.

Atitinkamos valstybės narės kompensavimo institucijos prašymu: a) ji padės kompensavimo institucijai, kai apklausą pagal Graikijos teisę telefonu arba vaizdo konferencijos būdu tiesiogiai atlieka kompensavimo institucija, – tuo atveju padedančioji institucija suteiks ir užtikrins reikiamą logistinę infrastruktūrą, arba b) ji pati atliks apklausą pagal Graikijos teisę ir nusiųs atitinkamos valstybės narės kompensavimo institucijai apklausos ataskaitą. Pastaruoju atveju graikų kalba parengta apklausos ataskaita bus išversta į kitos valstybės narės oficialiąją kalbą arba vieną iš jos oficialiųjų kalbų arba į bet kurią kitą ES kalbą, kurią ta valstybė narė nurodė kaip priimtiną.

Šiuo tikslu Graikijos padedančiosios institucijos patirtas išlaidas padengia Graikijos valstybė.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Prašymo forma ir visi reikiami patvirtinamieji dokumentai Graikijos padedančiosios institucijos atsakomybe ir lėšomis bus išversti į valstybės narės, kurioje yra siunčiamą dokumentaciją gausianti kompensavimo institucija, oficialiąją kalbą arba vieną iš oficialiųjų kalbų, arba į bet kurią kitą ES kalbą, kurią ta valstybė narė nurodė kaip priimtiną.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne, nebent prašymą gaunanti šalis taiko kokius nors mokesčius.

Paskutinis naujinimas: 27/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Ispanija

KurKuKuri institucija man padės išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Dėl smurtinių ir seksualinių nusikaltimų padedančioji institucija yra Paramos nusikaltimų aukoms biurai (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Paramos nusikaltimų aukoms biurų adresus galite rasti spustelėję šią Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnuorodą.

Dėl teroristinių nusikaltimų padedančioji institucija yra Vidaus reikalų ministerija.

Informacijos apie padedančiąją instituciją galite rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Kokios yra padedančiosios institucijos funkcijos?

Dėl smurtinių ir seksualinių nusikaltimų Paramos nusikaltimų aukoms biurai yra padedančioji institucija nusikaltimų aukoms tarpvalstybiniais atvejais, kai nusikaltimas buvo padarytas ne Ispanijoje, o kitoje ES valstybėje narėje, o nukentėjusiojo įprastinė gyvenamoji vieta yra Ispanijoje.

Dėl kompensacijos galima kreiptis pagal Ispanijos teisės aktus, išskyrus atvejus, kai nusikaltimas buvo padarytas Ispanijoje, o pagalbos prašančio pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje ES valstybėje narėje, ir kai nusikaltimas buvo padarytas ne Ispanijoje, o kitoje ES valstybėje narėje, o pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta yra Ispanijoje. Pastaruoju atveju padedančioji institucija, kuri yra nukentėjusiojo gyvenamosios vietos provincijos Paramos nusikaltimų aukoms biuras, bendradarbiaus pradedant ir atliekant pagalbos suteikimo ES valstybėje narėje, kurioje buvo padarytas nusikaltimas, procedūras ir pagalbos prašančiam pareiškėjui suteiks:

 • informacijos apie galimybes gauti finansinę pagalbą arba kompensaciją, reikalingas procedūras ir formas, įskaitant informaciją apie tai, kaip jos turi būti užpildytos, ir patvirtinamuosius dokumentus, kurių gali reikėti;
 • bendrąsias rekomendacijas, kaip atsakyti į prašymus pateikti papildomą informaciją.

Be to, Paramos nusikaltimų aukoms biurai, kaip padedančioji institucija, turi:

 • persiųsti prašymą ir patvirtinamuosius dokumentus, taip pat bet kokius kitus dokumentus, kurių gali prireikti vėliau, valstybės, kurios teritorijoje buvo padarytas nusikaltimas, paskirtai sprendžiančiajai institucijai;
 • bendradarbiauti su valstybės, kurios teritorijoje buvo padarytas nusikaltimas, paskirtąja sprendžiančiąja institucija, jei, atsižvelgdama į savo nacionalinės teisės aktus, ši valstybė sutinka išklausyti pareiškėją arba bet kokį kitą asmenį.

Sprendžiančiosios institucijos prašymu Paramos nusikaltimų aukoms biurai bendradarbiaudami turi suteikti visa tai, kas reikalinga, kad sprendžiančioji institucija galėtų tiesiogiai išklausyti asmenį (visų pirma telefonu arba surengiant vaizdo konferenciją), arba išklausyti finansinės pagalbos prašantį pareiškėją arba bet kokį kitą asmenį ir nusiųsti išklausymo protokolą sprendžiančiajai institucijai. Jei asmuo, kuris turi būti išklausytas, sutinka, sprendžiančioji institucija gali jį išklausyti tiesiogiai.

Teroristinių nusikaltimų atveju, jei teroro aktas įvyko už Ispanijos ribų, Ispanijos piliečiai užsienyje, nukentėję nuo grupių, kurios įprastai veikia Ispanijoje, arba nuo teroro aktų prieš Ispanijos valstybę arba Ispanijos interesus, paprastai turės teisę gauti pagalbą. Taikos ir saugumo operacijų dalyviai, priklausantys Ispanijos kontingentams užsienyje, prieš kuriuos įvykdytas teroro aktas, taip pat turės teisę gauti teisės aktuose numatytą pagalbą.

Įvykus teroristiniam nusikaltimui tarpvalstybiniais atvejais, jei nusikaltimas buvo padarytas ne Ispanijoje, o kitoje ES valstybėje narėje, o nukentėjusiojo įprastinė gyvenamoji vieta yra Ispanijoje, Vidaus reikalų ministerija, o tiksliau Paramos nuo terorizmo nukentėjusiems asmenims generalinis direktoratas (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior), yra padedančioji institucija pirmiau nurodytais tikslais ir vykdo tokias pačias padedančiosios institucijos funkcijas, kaip pirmiau nurodytos Paramos nusikaltimų aukoms biurų funkcijos.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei to reikia dėl siunčiamo prašymo? Jei taip, kas už tai sumokės?

Ne.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 02/12/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Prancūzija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Padedančioji institucija, galinti jums padėti perduoti prašymą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, yra Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasParamos nusikaltimų aukoms ir NVO politikos tarnyba (pranc. Bureau de l’aide aux victimes et de la politique associative, toliau – BAVPA) prie Teisingumo ministerijos.

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Padedančioji institucija gali ieškovui suteikti informacijos apie galimybes pareikalauti kompensacijos, taip pat reikiamas formas. Tada ji prašymą ir patvirtinamuosius dokumentus perduoda valstybės narės, kurioje buvo padaryta nusikalstama veika, padedančiajai institucijai arba tiesiogiai tos valstybės narės sprendimus priimančiai institucijai.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Padedančioji institucija dokumentų neverčia. Jeigu reikia, dokumentų vertimu turite pasirūpinti jūs.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 05/11/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Kroatija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Teisingumo ministerija (kroat. Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Telefonas +385 1 371 40 00
Faks. +385 1 371 45 07

Svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

 • Padedančioji institucija yra Kroatijos Respublikos teisingumo ministerija (kroat. Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske), o pareiškėjas prašymą gali pateikti toliau nurodytais atvejais.
 • Pagal Kroatijos teisę šie atvejai vadinami tarpvalstybiniais (kroat. prekogranični slučajevi).
 • Padedančioji institucija kuo greičiau pateikia prašymą ir jo priedus šalies, kurioje pareiškėjas prašo kompensacijos, kompetentingai institucijai tos šalies oficialiąja kalba arba kita atitinkamai šaliai priimtina kalba.
 • Minėtasis prašymas pateikiamas Europos Komisijos nurodyta forma.
 • Jeigu valdžios institucija, atsakinga už sprendimą dėl prašymo atitinkamoje šalyje, prašo Kroatijos Respublikoje apklausti pareiškėją, liudytojus, teismo skirtus ekspertus ar kitus asmenis, tai atlieka Kompensavimo nusikaltimų aukoms komitetas (kroat. Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela), kuris vėliau kitos šalies valdžios institucijai, atsakingai už sprendimą dėl prašymo, pateikia apklausos ataskaitą.
 • Jeigu kitos šalies valdžios institucija, atsakinga už sprendimą dėl prašymo, prašo atlikti apklausą naudojantis techninėmis priemonėmis, apklausa atliekama bendradarbiaujant su Kroatijos Respublikos teisingumo ministerija, jeigu su šia procedūra sutinka asmuo, kurį planuojama apklausti.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Kroatijos Respublikos teisingumo ministerija, būdama padedančioji institucija, išverčia prašymą į šalies, iš kurios prašoma kompensacijos, kalbą arba į kitą kalbą, kurią atitinkama šalis nurodė kaip ryšiams palaikyti skirtą kalbą.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

 • Kai prašymas siunčiamas į užsienį, administracinių ar kitų mokesčių mokėti nereikia.
Paskutinis naujinimas: 09/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Italija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Italijoje padedančioji institucija yra prokuratūra (procura generale della Repubblica) prie apeliacinio teismo (corte d’appello), kuris turi jurisdikciją pareiškėjo gyvenamojoje vietoje.

Kokios yra padedančiosios institucijos funkcijos?

Italijoje padedančioji institucija yra prokuratūra prie apeliacinio teismo, kuris turi jurisdikciją pareiškėjo gyvenamojoje vietoje.

Kaip padedančioji institucija prokuratūra turi šias pareigas:

 • teikti pareiškėjui visą būtiniausią informaciją apie ES valstybės narės, kurioje buvo padaryta nusikalstama veika, nustatytą kompensavimo sistemą;
 • suteikti pareiškėjui reikalingas formas, kad jis galėtų pateikti prašymą;
 • pareiškėjo prašymu suteikti jam bendrųjų rekomendacijų ir informacijos, kaip reikėtų užpildyti prašymą, ir kokių dokumentų gali reikėti;
 • priimti prašymus skirti kompensaciją ir kartu su patvirtinamaisiais dokumentais juos nedelsiant persiųsti ES valstybės narės, kurioje buvo padaryta nusikalstama veika, sprendžiančiajai institucijai;
 • padėti pareiškėjui įvykdyti bet kokius ES valstybės narės, kurioje buvo padaryta nusikalstama veika, sprendžiančiosios institucijos prašymus pateikti papildomą informaciją;
 • jei pareiškėjas prašo, persiųsti bet kokią papildomą informaciją ir dokumentus sprendžiančiajai institucijai.
 • Jei ES valstybės narės, kurioje buvo padaryta nusikalstama veika, sprendžiančioji institucija nusprendžia išklausyti pareiškėją ar bet kokį kitą asmenį, prokuratūra imsis reikiamų priemonių, skirtų užtikrinti, kad sprendžiančioji institucija galėtų išklausyti atitinkamą asmenį atsižvelgiant į tos valstybės narės teisės aktus. Jei rengiama vaizdo konferencija, taikomos 1998 m. sausio 7 d. įstatymo Nr. 11 taisyklės.
 • Jei to prašo kitos ES valstybės narės sprendžiančioji institucija, prokuratūra pati išklausys pareiškėją ar bet kokį kitą asmenį ir išklausymo protokolą nusiųs sprendžiančiajai institucijai.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei to reikia dėl siunčiamo prašymo? Jei taip, kas už tai sumokės?

Prie prokuratūros prie apeliacinio teismo, kaip padedančiosios institucijos, atliekamų funkcijų gali būti priskiriamas dokumentų vertimas, už kurį pareiškėjui mokėti nereikės.

Visą informaciją kitos ES valstybės narės sprendžiančiajai institucijai prokuratūra siunčia tos valstybės narės oficialiąja kalba (arba viena iš oficialiųjų kalbų). Tačiau ši kalba turi būti viena iš Bendrijos institucijų kalbų arba kita Bendrijos institucijų kalba, kurią ta valstybė narė pripažino priimtina.

Padedančiosios institucijos atliktų išklausymų protokolai siunčiami italų kalba.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 24/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Kipras

Kuri institucija man padės išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Informacijos nėra.

Kokios yra padedančiosios institucijos funkcijos?

Padedančiosios institucijos funkcijos yra padėti jums rasti prašymui pateikti reikalingą informaciją ir pateikti jį su visais reikalingais dokumentais, kad gautumėte kompensaciją, ir padėti jums įveikti tiek praktinius, tiek kalbinius sunkumus.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Socialinio draudimo tarnybos veikia kaip padedančioji institucija, tačiau nėra atsakingos už patvirtinamųjų dokumentų vertimą.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Kai prašymas siunčiamas į užsienį, jokių administracinių ar kitų mokesčių mokėti nereikia.

Paskutinis naujinimas: 31/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Latvija

Kuri institucija man padės išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Teisinės pagalbos administracija (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefonas +371 67514208
Nemokama telefono linija +371 80001801
Faksas +371 67514209

El. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasjpa@jpa.gov.lv
Žiniatinklio svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Kokios yra padedančiosios institucijos funkcijos?

Padedant Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisinės pagalbos administracijai nukentėjusysis gali atitinkamos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai pateikti prašymą skirti valstybės kompensaciją.

Teisinės pagalbos administracija nukentėjusiesiems teikia informaciją apie kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingų institucijų nustatytas valstybės kompensacijos mokėjimo sąlygas, procedūrą ir papildomus reikalavimus. Ji taip pat užtikrina, kad baudžiamajame procese dalyvaujantys asmenys būtų išklausyti, kai to prašo Europos Sąjungos valstybės narės kompetentinga institucija, peržiūrinti prašymą skirti valstybės kompensaciją.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Prašymą skirti valstybės kompensaciją turėtumėte pateikti ta kalba, kurią atitinkama Europos Sąjungos valstybė narė yra nurodžiusi kaip priimtiną.

Teisinės pagalbos administracija užtikrina visų reikalingų dokumentų, kuriuos ji siunčia kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai, vertimą, o vertimo išlaidos yra padengiamos iš nacionalinio biudžeto.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Jei prašymas skirti valstybės kompensaciją kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai siunčiamas per Teisinės pagalbos administraciją, nukentėjusiajam nereikia mokėti jokių su prašymo siuntimu susijusių išlaidų.

Paskutinis naujinimas: 12/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Lietuva

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Gedimino pr. 30
Vilnius

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija yra įgaliota siųsti kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingoms institucijoms Lietuvos Respublikos piliečių, taip pat kitų Lietuvos Respublikoje teisėtai nuolat gyvenančių asmenų prašymus kompensuoti smurtiniais nusikaltimais, padarytais kitos Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje, padarytą žalą. Taip pat Teisingumo ministerija teikia asmenims informaciją apie kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingų institucijų nustatytas smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo sąlygas ir tvarką.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Taip, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija prireikus padės išversti teikiamus dokumentus. Nukentėjęs asmuo neturi pareigos atlyginti vertimo išlaidų.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne, šie veiksmai atliekami nemokamai.

Paskutinis naujinimas: 22/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Liuksemburgas

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Teisingumo ministerija

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Tel. (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Faksas (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

El. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@mj.public.lu
Interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Kokios yra padedančiosios institucijos funkcijos?

Liuksemburgo teisingumo ministerija padės nukentėjusiajam gauti pagrindinę informaciją apie galimybes gauti kompensaciją kitoje valstybėje narėje ir persiųsti prašymą skirti kompensaciją tos valstybės narės atsakingai institucijai, kad ji galėtų priimti sprendimą dėl prašymo.

Teisingumo ministerija taip pat padės nukentėjusiajam, jei kitos valstybės narės sprendžiančiajai institucijai reikės papildomos informacijos.

Kai taikoma, Teisingumo ministerija pasirūpins, kad sprendžiančioji institucija išklausytų nukentėjusįjį, visų pirma per telefoninę konferenciją. Sprendžiančioji institucija taip pat gali nurodyti gauti nukentėjusiojo žodinį pareiškimą, kuris bus įrašytas į protokolą, siunčiamą sprendžiančiajai institucijai.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei to reikia dėl siunčiamo prašymo? Jei taip, kas už tai sumokės?

Siunčiamą prašymą galima pateikti vokiečių, prancūzų arba anglų kalbomis, todėl iš esmės vertimas nėra būtinas.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 19/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Vengrija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Budapešto arba apskričių valdžios įstaigų rajonų tarnybos (vietos paramos aukoms tarnybos), kaip padedančiosios institucijos.

Kokios yra padedančiosios institucijos funkcijos?

Padedančioji institucija teikia prašymų formas bei pagalbą jas pildant ir perduoda prašymų formas.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei to reikia dėl siunčiamo prašymo? Jei taip, kas už tai sumokės?

Taip, o išlaidas padengia valstybė.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne, prašymas perduodamas nemokamai.

Paskutinis naujinimas: 11/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Malta

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Teisingumo, kultūros ir vietos valdžios ministerija

30, Old Treasury Street
Valletta

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Jos vaidmuo yra atlikti pirminį prašymo nagrinėjimą ir vertinimą.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Taip, institucija verčia patvirtinamuosius dokumentus. Mokesčius ir atitinkamas išlaidas padengia Maltos teisinės pagalbos agentūra.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Kitų mokesčių mokėti nereikia.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Nyderlandai

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas (nyd. Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Adresas:
Kneuterdijk 1
2514 EM The Hague

Telefonas: 070-4142000
E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@schadefonds.nl

Pašto adresas:
Postbus 71
2501 CB The Hague

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Gavęs prašymą, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas jums atsiųs prašymo atitinkamam užsienio fondui formą. Kai tik Fondas gaus jūsų užpildytą prašymo formą ir lydimuosius dokumentus, prireikus, jis užsakys jų vertimą ir tuomet perduos juos atitinkamai institucijai.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Prireikus, dokumentų vertimus savo lėšomis užsakys Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 28/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Austrija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Federalinė socialinių ir neįgaliųjų reikalų tarnyba, Socialinių reikalų ministerija (vok. Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen – Sozialministeriumservice) – Vienos skyrius.
Babenbergerstraße 5,
A-1010 Vienna

Tel.: 0043 158831
Faks.: 0043(0)10599882516

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspost.wien@sozialministeriumservice.at

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Padedančiosios institucijos funkcijos nustatytos Tarybos direktyvoje 2004/80/EB. Jos taip pat apibrėžtos Kompensavimo nusikaltimų aukoms įstatymo (Verbrechensopfergsetz) 9a straipsnyje.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Pagal Tarybos direktyvos 2004/80/EB 11 straipsnį nukentėjusysis neturi už tai mokėti.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Nukentėjusiajam nereikės padengti jokių išlaidų.

Paskutinis naujinimas: 19/08/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Lenkija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Šios informacijos kol kas nėra.

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Padedančioji institucija jums suteiks reikiamą informaciją apie tai, kaip gauti kompensaciją, pateiks atitinkamą prašymo formos šabloną ir padės jį užpildyti, o tada nedelsdama jį nusiųs kitos ES valstybės narės kompetentingai sprendžiančiajai institucijai.

Padedančioji institucija bendradarbiauja su kitų ES valstybių narių sprendžiančiosiomis institucijomis, kurios nagrinėja nuolatinę gyvenamąją vietą Lenkijoje turinčių asmenų kompensacijos prašymus. Vykstant šiam bendradarbiavimui, padedančioji institucija, konsultuodamasi su kompensacijos siekiančiais asmenimis, pateikia papildomą informaciją ir dokumentus, apklausia padedančiųjų institucijų nurodytus asmenis, taip pat, naudodama techninę įrangą, suteikiančią galimybes apklausą atlikti nuotoliniu būdu, padeda organizuoti nurodytų asmenų apklausą.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Jeigu reikia išversti kitų ES valstybių narių sprendžiančiosioms institucijoms siunčiamus dokumentus, padedančioji institucija sprendžia, ar jie turi būti verčiami valstybės iždo sąskaita.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Už kompensacijos prašymo siuntimą į užsienį mokestis nemokamas.

Paskutinis naujinimas: 11/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Portugalija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNusikaltimų aukų apsaugos komisija (CPVC).

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Portugalijos padedančioji institucija yra Nusikaltimų aukų apsaugos komisija, kuri atlieka šias funkcijas:

 • padeda pateikti informaciją, reikalingą prašymui užpildyti;
 • persiunčia prašymus valstybės narės, kurioje buvo padarytas nusikaltimas, sprendžiančiajai institucijai;
 • padeda pareiškėjams, jei reikia papildomų dokumentų;
 • organizuoja posėdį, jei kitos ES valstybės narės sprendžiančioji institucija mano, kad tai reikalinga.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Dokumentai turi būti pateikiami portugalų ir anglų kalbomis. Jei dokumentus reikės išversti, išlaidas padengs CPCV.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 13/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Rumunija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Rumunijoje padedančiąja institucija pagal Tarybos direktyvos 2004/80/EB 3 straipsnio 1 dalį paskirta Rumunijos

Teisingumo ministerijos (Ministerul Justiției)
Tarptautinės teisės ir teismų bendradarbiavimo direkcijos (Direcția Drept International și Cooperare Judiciară)
Tarptautinio teismų bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose tarnyba (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială),

adresas Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucharest, kodas 050741
Tel. +40 372041077
Faks. +40 372041079
El. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasdreptinternational@just.roNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasddit@just.ro

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Rumunijos piliečiai, asmenys be pilietybės arba Rumunijoje teisėtai gyvenantys užsienio piliečiai, kurie yra nukentėję nuo kitos ES valstybės narės teritorijoje įvykdytos tyčinės smurtinės nusikalstamos veikos, gali, padedami Rumunijos padedančiosios institucijos, reikalauti iš valstybės, kurios teritorijoje įvykdytas nusikaltimas, finansinės kompensacijos pagal tos valstybės teisės aktų reikalavimus.

Rumunijos piliečiai, asmenys be pilietybės arba Rumunijoje teisėtai gyvenantys užsienio piliečiai, kurie yra nukentėję nuo kitos ES valstybės narės teritorijoje įvykdytos tyčinės smurtinės nusikalstamos veikos, gali pateikti Teisingumo ministerijai prašymą dėl valstybės, kurios teritorijoje įvykdytas nusikaltimas, finansinės kompensacijos ir reikalingus patvirtinamuosius dokumentus.

Teisingumo ministerija suteikia pareiškėjui reikalingą informaciją apie galimybes reikalauti finansinės kompensacijos iš valstybės, kurios teritorijoje įvykdytas nusikaltimas, reikalingas paraiškos formas, taip pat informaciją ir duomenis apie paraiškos formos pildymą ir reikalingus patvirtinamuosius dokumentus.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Su dokumentų vertimu susijusias išlaidas gali padengti Teisingumo ministerija, bet tik tada, jeigu nukentėjęs asmuo arba jo šeimos nariai nėra pajėgūs jų padengti.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas išsiunčiamas į užsienį?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 28/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Slovėnija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Slovėnijos Respublikos teisingumo ministerija
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefonas +386 1 369 53 38
Faksas +386 1 369 53 06

El. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasgp.mp@gov.si
Interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mp.gov.si

Kokios yra padedančiosios institucijos funkcijos?

Teisingumo ministerija (kaip padedančioji institucija) yra atsakinga už Komiteto (jis priima sprendimą dėl kompensacijos), policijos ir kitų šalių kompetentingų institucijų bendradarbiavimą bei keitimąsi informacija ir padeda rasti tinkamus sprendimus tarpvalstybiniais atvejais (kai užsienietis yra nukentėjusysis Slovėnijos Respublikoje arba kai Slovėnijos pilietis yra nukentėjusysis užsienyje).

Teisingumo ministerija teikia pareiškėjams pagrindinę informaciją apie galimybes prašyti kompensacijos kitose ES valstybėse narėse bei kompensacijos suteikimo sąlygas ir šiuo tikslu taip pat prašo informacijos iš kitų valstybių narių institucijų. Teisingumo ministerija taip pat yra kompetentinga gauti ir persiųsti prašymus tarpvalstybiniais atvejais.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei to reikia dėl siunčiamo prašymo? Jei taip, kas už tai sumokės?

Taip, vertimo išlaidas padengia Slovėnijos Respublika.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne. Prašymams, ieškiniams ir sprendimams procese dėl žalos atlyginimo pagal Įstatymą dėl kompensacijų nusikaltimų aukoms (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj – ZOZKD) netaikomas joks mokestis.

Paskutinis naujinimas: 12/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Slovakija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerijos Reabilitacijos ir kompensavimo skyrius

Telefonas: +421288891225
Faksas: +4212888 91 579

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasvictims@justice.sk
Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justice.gov.sk/

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerija teikia nukentėjusiesiems informaciją apie kompensacijos gavimo sąlygas, galiojančias valstybėje narėje, kurioje buvo įvykdytas nusikaltimas, kuriuo buvo padarytas kūno sužalojimas, pateikia prašymo formas, reikalingas siekiant prašyti minėtos kompensacijos, taip pat, paprašius, padeda šias formas užpildyti. Prašymus pristato Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerija.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Reikiamų dokumentų Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerija neverčia. Už vertimą sumoka ir atitinkamas išlaidas padengia nusikaltimo auka.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 09/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Suomija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Valstybės iždas (suom. Valtiokonttori)
P.O. Box 50
00054 State Treasury, Finland

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasrikosvahingot@valtiokonttori.fi

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Jeigu jūs nukentėjote nuo tyčinio smurtinio nusikaltimo kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, jūs iš Valstybės iždo galite gauti informaciją apie savo teisę prašyti kompensacijos iš nusikaltimu padarytos žalos nagrinėjimo institucijos toje šalyje, kurioje nusikaltimas buvo padarytas. Iš Valstybės iždo taip pat galite gauti reikiamas prašymo formas ir bendrus nurodymus bei informaciją, kaip užpildyti prašymą ir kokius dokumentus gali reikėti pridėti prie prašymo.

Prašymą galite pateikti Valstybės iždui, kuris jį ir jo priedus nusiųs nusikaltimo padarymo vietos kompetentingai kompensavimo institucijai.

Jeigu kitos valstybės narės kompensavimo institucija paprašys jūsų suteikti papildomą informaciją, Valstybės iždas, jeigu reikės, suteiks jums bendrų nurodymų, kaip atsakyti į prašymą, ir perduos papildomą informaciją kompensavimo institucijai, kuri tos informacijos prašė.

Valstybės iždas taip pat suteiks oficialią pagalbą kitos valstybės narės kompensavimo institucijai, sudarydamas jai sąlygas pasikonsultuoti su pareiškėju, liudytojais, ekspertais arba kitais Suomijoje esančiais asmenimis. Valstybės iždas taip pat gali pats pasikonsultuoti su tais asmenimis ir nusiųsti kompensavimo institucijai savo parengtą tos konsultacijos ataskaitą.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Valstybės iždas pasirūpina, kad prašymas ir prie jo pridėti dokumentai būtų išversti į kalbą, priimtiną šaliai, kurioje buvo padarytas nusikaltimas. Už dokumentų vertimą jums mokėti nereikės.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Už prašymo išsiuntimą jums mokėti nereikės.

Paskutinis naujinimas: 12/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Švedija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Švedijos Kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucija

Storgatan 49
Umeå, Sweden

Tel.: +(46)90708200
Faks.: +(46)90178353

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Pašto adresas:
P.O. Box 470
SE-901 09
Umeå, Sweden

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Būdama padedančioji institucija, Švedijos kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucija gali padėti užtikrinti, kad kitos ES šalies sprendžiančiajai institucijai teikiamas prašymas būtų pateiktas teisingai ir kad prašymas būtų nusiųstas sprendžiančiajai institucijai. Be to, Švedijos kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucija taip pat perduoda informaciją ir pranešimus tarp pareiškėjo ir sprendžiančiosios institucijos, pavyzdžiui, kai iš pareiškėjo reikalaujama papildomos informacijos ir įrodymų, kad būtų priimtas sprendimas.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Taip; prireikus bus atliekami vertimai. Vertimo išlaidas padengs Švedijos kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucija.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 26/03/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Anglija ir Velsas

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Kompensavimo už nusikaltimo metu patirtus sužalojimus institucija (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefonas 0300 003 3601

Svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Mes padėsime Jungtinės Karalystės gyventojams, sužalotiems kitoje ES šalyje, pareikalauti kompensacijos iš tos šalies.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Mes galime gauti patvirtinamųjų dokumentų vertimą ir už jį sumokėti.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Mes už savo paslaugas mokesčio neimame, tačiau nemokėsime prašymo pateikimo išlaidų, jeigu šiuos mokesčius taiko kita ES šalis.

Paskutinis naujinimas: 16/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Šiaurės Airija

Toliau pateikti klausimai Šiaurės Airijos sistemai netaikytini.


Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

-

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

-

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

-

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

-

Paskutinis naujinimas: 15/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Škotija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Kompensavimo už nusikaltimo metu patirtus sužalojimus institucija (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefonas: 0044 0300 003 3601

Svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Mes padėsime Jungtinės Karalystės gyventojams, sužalotiems kitoje ES šalyje, pareikalauti kompensacijos iš tos šalies.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Mes galime gauti patvirtinamųjų dokumentų vertimą ir už jį sumokėti.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Mes už savo paslaugas mokesčio neimame, tačiau nemokėsime prašymo pateikimo išlaidų, jeigu šiuos mokesčius taiko kita ES šalis.

Paskutinis naujinimas: 14/11/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.