Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Informacija apie prašymo dėl kompensacijos siuntimo procedūrą

Jei būdamas užsienyje (ES šalyje, kurioje negyvenate) tapote nusikaltimo auka, galite pateikti prašymą šalies, kurioje gyvenate, padedančiajai institucijai. Padedančioji institucija išvers prašymą ir jį persiųs ES šalies, kurioje buvo įvykdytas nusikaltimas, sprendžiančiajai institucijai. Sprendžiančioji institucija privalo įvertinti prašymą ir sumokėti kompensaciją.

Čia rasite informacijos apie procedūrą, kuria reikia vadovautis, kad jūsų prašymas iš jūsų gyvenamosios šalies būtų persiųstas į ES šalį, kurioje buvo įvykdytas nusikaltimas. Pagal ES teisės aktus sumokėti kompensaciją yra įpareigota ta ES šalis, kurioje buvo įvykdytas nusikaltimas.

Norėdamas rasti procedūrą, kuria reikia vadovautis, peržiūrėkite savo gyvenamosios šalies informaciją.

Norėdamas gauti išsamios su valstybe susijusios informacijos, pasirinkite atitinkamos šalies vėliavą.

Paskutinis naujinimas: 08/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.