Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

BULGĀRIJAS REPUBLIKAS TIESLIETU MINISTRIJA

Nacionālā padome palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem

Adrese: Slavyanska iela 1, Sofija 1040, Bulgārijas Republika

Tīmekļa vietne: https://www.compensation.bg

Kāda ir palīdzības sniedzējas iestādes loma?

Nacionālā padome palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem prasa palīdzību no citu valstu kompetentajām iestādēm gadījumos, kad Bulgārijas valstspiederīgie ir kļuvuši par noziegumos cietušajiem ārvalstīs. Tā arī palīdz Bulgārijas Republikā likumīgi dzīvojošiem ārvalstniekiem, lai nodrošinātu atbalsta pasākumus.

Nacionālā padome palīdz Bulgārijas valstspiederīgajiem, kuri kļuvuši par noziegumos cietušajiem citā ES dalībvalstī, aizpildīt pieteikumus kompensācijas saņemšanai, un nosūta aizpildītās veidlapas attiecīgās citas dalībvalsts kompetentajai iestādei.

Vai šī iestāde pārtulkos pamatojošos dokumentus, ja tas būs vajadzīgs attiecībā uz nosūtīto prasību? Ja tā, kurš par to maksā?

Jā. Nacionālā padome palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem nepieciešamības gadījumā pārtulkos pamatojošos dokumentus. Noziegumos cietušie nemaksā par šādu tulkojumu.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek nosūtīta uz ārvalstīm?

Nē, nav.

Lapa atjaunināta: 08/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.