Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Informācija nav pieejama.

Kāda ir palīgiestādes loma?

Palīgiestādes uzdevums ir palīdzēt jums atrast vajadzīgo informāciju, lai sagatavotu pieteikumu, kā arī lai atlīdzības saņemšanai to iesniegtu kopā ar visiem attiecīgajiem dokumentiem, tādējādi pārvarot praktiskas un lingvistiskas grūtības.

Vai šī iestāde iztulkos apliecinošos dokumentus, ja tas ir vajadzīgs nosūtāmajam prasījumam? Ja jā, kas par to maksā?

Sociālās apdrošināšanas dienesti rīkojas kā palīgiestāde, bet nav atbildīgi par apliecinošo dokumentu tulkošanu.

Vai ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas, kad prasījums tiek nosūtīts uz citu valsti?

Kad prasījums tiek nosūtīts uz citu valsti, nav jāmaksā nekādas administratīvas vai citas maksas.

Lapa atjaunināta: 11/04/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.