Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Informācija par kompensācijas pieteikuma nosūtīšanas procedūru

Ja esat cietis noziegumā, atrodoties ārzemēs (ES dalībvalstī, kurā jūs nedzīvojat), jūs varat iesniegt pieteikumu savas dzīvesvietas dalībvalsts palīgiestādē. Palīgiestāde pārtulko pieteikumu un pārsūta to lēmējiestādei ES dalībvalstī, kurā izdarīts noziegums. Lēmējiestāde atbild par pieteikuma izvērtēšanu un kompensācijas izmaksāšanu.

Šeit jūs varat atrast informāciju par procedūru, kas jāievēro, lai jūsu pieteikums tiktu nosūtīts no jūsu dzīvesvietas valsts uz ES dalībvalsti, kurā izdarīts noziegums. Saskaņā ar ES tiesību aktiem par kompensācijas izmaksāšanu ir atbildīga ES dalībvalsts, kurā izdarīts noziegums.

Lai noskaidrotu, kāda procedūra ir jāievēro, jums jāmeklē informācija, kas attiecas uz jūsu dzīvesvietas valsti.

Lai iegūtu plašāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karoga.

Lapa atjaunināta: 08/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.