Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Dānija

Saturu nodrošina
Dānija

Kura iestāde man palīdzēs nosūtīt pieteikumu citai ES valstij?

Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde (Erstatningsnævnet)

Kāda ir palīgiestādes loma?

Palīgiestādes funkcijas pilda Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde, kura palīdz pieteikumu iesniedzējiem tulkot pieteikumus un iesniegt tos citās ES valstīs un procesa laikā palīdz ar to dokumentu tulkojumiem, kas tiek saņemti no citas ES valsts vai kas jāiesniedz citai ES valstij.

Vai šī iestāde iztulkos apliecinošos dokumentus, ja tas būs nepieciešams saistībā ar nosūtāmo pieteikumu? Ja jā, tad kas to apmaksās?

Jā. Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde nolīgs tulkotāju un apmaksās visu nepieciešamo dokumentu tulkošanas izmaksas.

Vai par pieteikuma nosūtīšanu uz citu valsti ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Nē. Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde sedz visus izdevumus, kas saistīti ar pieteikuma iesniegšanu ārvalstīs.

Lapa atjaunināta: 04/05/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.