Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Sociālās apdrošināšanas pārvalde

Endla 8
15092
TALLINA

Tālrunis: +372 612 1360
Fakss: +372 640 8155

E-pasts: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Tīmekļa vietne: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Piezīmes:

lēmuma pieņēmēja iestāde ir Sociālās apdrošināšanas pārvalde kopā ar tās vietējiem pensiju departamentiem.

Kāda ir palīdzības sniedzējas iestādes loma?

Palīdzēt aizpildīt un iesniegt pieteikumus kompensācijas saņemšanai un pamatojošos dokumentus citas valsts kompetentajai iestādei.

Vai šī iestāde pārtulkos pamatojošos dokumentus, ja tas būs vajadzīgs attiecībā uz nosūtīto prasību? Ja tā ir, kurš par to maksās?

Ja persona tieši vēršas citas valsts kompetentajā iestādē, izmaksas sedz attiecīgā persona. Ja dokumenti tiek iesniegti ar Sociālās apdrošināšanas pārvaldes starpniecību, tiks aizpildītas vajadzīgās veidlapas un nepieciešamības gadījumā tām tiks pievienots neoficiāls tulkojums. Par tulkošanas pakalpojumu maksās Sociālās apdrošināšanas pārvalde.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek nosūtīta uz ārvalstīm?

Nē.

Lapa atjaunināta: 28/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.