Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Somija

Saturu nodrošina
Somija

Kura iestāde man palīdzēs nosūtīt pieteikumu citai ES valstij?

Valsts kase (Valtiokonttori)
P.O. Box 50
00054 State Treasury, Finland

E-pasts: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Kāda ir palīgiestādes loma?

Ja esat cietis tīšā, vardarbīgā noziegumā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, jūs varat no Valsts kases saņemt informāciju par jūsu tiesībām pieprasīt kompensāciju no iestādes, kura atbild par kriminālsodāma kaitējuma kompensēšanu tajā valstī, kurā noziegums noticis. Valsts kase var jums arī izsniegt nepieciešamās pieteikuma veidlapas, kā arī sniegt vispārīgus norādījumus un informāciju par to, kā aizpildīt pieteikumu un kādi dokumenti tam varētu būt jāpievieno.

Pieteikumu varat iesniegt Valsts kasei, kas to kopā ar pielikumiem nosūtīs kompetentajai kompensāciju iestādei vietā, kur noticis noziegums.

Ja citas dalībvalsts kompensāciju iestāde lūdz jums papildu informāciju, Valsts kase nepieciešamības gadījumā sniegs jums vispārīgus ieteikumus par to, kā atbildēt uz šādu pieprasījumu, kā arī pārsūtīs papildu informāciju par kompensāciju atbildīgajai iestādei, kas to pieprasījusi.

Valsts kase arī sniedz oficiālu palīdzību citu dalībvalstu kompensāciju iestādēm, nodrošinot tām iespēju sazināties ar pieteikuma iesniedzēju, lieciniekiem, ekspertiem vai citām personām, kas atrodas Somijā. Valsts kase var arī pati sazināties ar minētajām personām, sagatavot ziņojumu par šo uzklausīšanu un nosūtīt to par kompensāciju atbildīgajai iestādei.

Vai šī iestāde iztulkos apliecinošos dokumentus, ja tas būs nepieciešams saistībā ar nosūtāmo pieteikumu? Ja jā, tad kas to apmaksās?

Valsts kase nodrošina pieteikuma un tam pievienoto dokumentu tulkošanu valodā, ko apstiprinājusi valsts, kurā noziegums noticis. Par dokumentu tulkošanu nekādas nodevas nebūs jāmaksā.

Vai par pieteikuma nosūtīšanu uz citu valsti ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Par pieteikuma nosūtīšanu nekādas nodevas nebūs jāmaksā.

Lapa atjaunināta: 19/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.