Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Francija

Saturu nodrošina
Francija

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Iestāde, kas var jums palīdzēt pārsūtīt jūsu prasību uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, ir Cietušo atbalsta un NVO politikas birojs (Bureau de l’aide aux victimes et de la politique associativeBAVPA) Tieslietu ministrijā.

Kāda ir palīdzības iestādes loma?

Palīdzības sniedzēja iestāde var sniegt prasītājam informāciju par kompensācijas pieprasīšanas iespējām un nodrošināt nepieciešamās veidlapas. Tad tā pārsūta prasību un apliecinošos dokumentus tās dalībvalsts palīdzības sniedzējai iestādei, kurā noticis nodarījums, vai tieši šīs dalībvalsts lēmējiestādei.

Vai šī iestāde pārtulkos apliecinošos dokumentus, ja tas nepieciešams prasības iesniegšanai? Ja jā, tad kurš maksā par to?

Palīdzības sniedzēja iestāde neveic dokumentu tulkošanu. Nepieciešamības gadījumā tulkojums jānodrošina jums.

Vai ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas, ja prasība tiek sūtīta uz ārzemēm?

Nē.

Lapa atjaunināta: 05/11/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.