Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt pieteikumu uz citu ES valsti?

Federālā darba un sociālo lietu ministrija,
Rochusstr. 1
53123 Bonn

Tālr.: +49 228 99527 0
Fakss: +49 228 99527 4134

E-pasts: dub@bmas.bund.de

Sīkāka informācija:

Tiesības uz kompensāciju, ja vardarbīgs nodarījums noticis citā Eiropas valstī

Kompensācija personām, kas cietušas no citā ES dalībvalstī izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem

Kāda ir palīdzības sniedzējas iestādes loma?

Vācijas Federālās darba un sociālo lietu ministrijas Atbalsta birojs palīdz Vācijā dzīvojošiem vardarbīgos noziedzīgos nodarījumos cietušajiem pieprasīt kompensāciju tajā Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā viņiem nodarīts kaitējums.

Biroja pienākumos ietilpst:

  • sniegt vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu upuriem informāciju par to, kā pieteikties uz kompensāciju ārzemēs (tostarp informāciju par procedūru, kas jāievēro, pieteikumu termiņiem, atbilstības nosacījumiem, apliecinošajiem dokumentiem, kas jāpievieno pieteikumam);
  • darīt pieejamas attiecīgo valstu pieteikuma veidlapas;
  • noskaidrot valsts, kurā noticis kaitējums, kompetento iestādi, kas lemj par tiesībām uz kompensāciju;
  • nosūtīt tālāk kompensācijas pieteikumu kopā ar iesniegtajiem apliecinošajiem dokumentiem;
  • bez maksas tulkot dokumentus un korespondenci attiecīgās valsts valodā;
  • atbalstīt kompensācijas procedūras turpināšanu un informēt attiecīgās personas par pašreizējo stāvokli.

Par pieteikumu ES dalībvalstis lemj tikai saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem. Vācijas atbalsta birojs nevar ietekmēt procedūru vai ietekmēt lēmumu.

Vai šī iestāde pārtulkos apliecinošos dokumentus, ja tas nepieciešams prasības iesniegšanai? Ja tā ir, kurš par to maksās?

Vajadzīgos dokumentus varat nosūtīt savas valsts valodā. Tie tiks pārtulkoti jums bez maksas.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek nosūtīta uz ārvalstīm?

Vācijas puse neiekasē maksu. Ir iespējams, ka citas ES dalībvalstis pirms pieteikuma izskatīšanas pieprasa maksu.

Lapa atjaunināta: 16/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.