Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Grieķijas palīdzības sniedzēja iestāde (Ellinikí Archí Syndromís)

96 Mesogeion Avenue
11527, Athens

Tālr.: +30 213 130 7056

E-pasts: assistingauthority@justice.gov.gr
https://www.ministryofjustice.gr/English/?page_id=762

Kāda ir palīdzības sniedzējas iestādes loma?

Tā var nosūtīt jums prasības veidlapu aizpildīšanai un sniegt informāciju par procesuāliem jautājumiem un attiecīgās citas valsts tiesību aktiem. Tā var arī būt par starpnieku, ja ir vajadzīgi jebkādi precizējumi attiecībā uz jūsu prasību.

Tā pieņems jūsu prasību un nosūtīs to atbilstošajai palīdzības sniedzējai iestādei attiecīgajā citā valstī, pati neveicot prasības novērtējumu, un informēs jūs par lietas virzību.

Tā palīdzēs attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei pieteikuma iesniedzēja vai citu pušu, piemēram, liecinieku vai ekspertu, uzklausīšanā.

Pēc attiecīgās dalībvalsts kompensācijas iestādes lūguma: a) tā palīdzēs kompensācijas iestādei sarīkot uzklausīšanu tieši, pa tālruni vai video konferences veidā, saskaņā ar Grieķijas tiesībām, šajā gadījumā palīdzības iestāde sniegs un nodrošinās nepieciešmao loģistikas infrastruktūru; vai b) tā pati veiks uzklausīšanu saskaņā ar Grieķijas tiesībām un nosūtīs uzklausīšanas atskaiti kompensācijas iestādei attiecīgajā dalībvalstī. Pēdējā minētajā gadījumā uzklausīšanas ziņojums, ko sagatavo grieķu valodā, tiks pārtulkots attiecīgās citas dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām vai jebkurā citā ES valodā, ko attiecīgā dalībvalsts norādījusi kā valodu, kuru tā var atzīt.

Izmaksas, kas šajā saistībā rodas Grieķijas palīdzības sniedzējai iestādei, sedz Grieķijas valsts.

Vai šī iestāde pārtulkos pamatojošos dokumentus, ja tas būs vajadzīgs attiecībā uz nosūtīto prasību? Ja tā ir, kurš par to maksās?

Prasības veidlapa un jebkuri nepieciešamie pamatojošie dokumenti tiks pārtulkoti Grieķijas palīdzības sniedzējas iestādes uzraudzībā un uz tās rēķina tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, kur atrodas kompensācijas struktūra, kam nosūtīta dokumentācija, vai jebkurā citā ES valodā, ko attiecīgā dalībvalsts norādījusi kā valodu, kuru tā var atzīt.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek nosūtīta uz ārvalstīm?

Nē, ja vien valsts, kas saņem prasību, nepiemēro kādu maksu.

Lapa atjaunināta: 25/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.