Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Ungārija

Saturu nodrošina
Ungārija

Kura iestāde var man palīdzēt nosūtīt pieteikumu uz citu ES valsti?

Palīdzību sniegs Budapeštas pārvaldes un apgabalu dienesti (vietējie cietušo atbalsta dienesti) kā palīdzības sniedzošās iestādes.

Kāds ir palīdzību sniedzošās iestādes uzdevums?

Palīdzību sniedzošā iestāde nodrošina pieteikuma veidlapas un palīdzību saistībā ar pieteikumu veidlapu aizpildīšanu, kā arī nosūta pieteikuma veidlapas.

Vai šī iestāde iztulkos pavaddokumentus, ja tas ir vajadzīgs pieteikumam? Ja jā, kas sedz izmaksas?

Jā, un izmaksas sedz valsts.

Vai ir kādas administratīvās vai citas maksas, kas jāsedz, nosūtot pieteikumu uz ārvalstīm?

Nē, pieteikuma nosūtīšana ir bezmaksas pakalpojums.

Lapa atjaunināta: 07/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.