Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas ungāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Ungārija

Saturu nodrošina
Ungārija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kura iestāde var man palīdzēt nosūtīt pieteikumu uz citu ES valsti?

Budapeštas rajona biroji vai meģu valdības biroji (vietējie cietušo atbalsta dienesti) kā palīdzību sniedzošās iestādes.

Kāds ir palīdzību sniedzošās iestādes uzdevums?

Palīdzību sniedzošā iestāde nodrošina pieteikuma veidlapas un palīdzību saistībā ar pieteikumu veidlapu aizpildīšanu, kā arī nosūta pieteikuma veidlapas.

Vai šī iestāde iztulkos pavaddokumentus, ja tas ir vajadzīgs pieteikumam? Ja jā, kas sedz izmaksas?

Jā, un izmaksas sedz valsts.

Vai ir kādas administratīvās vai citas maksas, kas jāsedz, nosūtot pieteikumu uz ārvalstīm?

Nē, pieteikuma nosūtīšana ir bezmaksas pakalpojums.

Lapa atjaunināta: 11/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.