Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Adrese:
Kneuterdijk 1
2514 EM Hāga

Tālrunis: 070-4142000
E-pasts: info@schadefonds.nl

Pasta adrese:
Postbus 71
NL-2501 CB Hāga

Kāda nozīme ir iestādei, kas sniedz palīdzību?

Pēc pieprasījuma Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds nosūtīs jums pieteikuma veidlapu, lai pieteiktos attiecīgajam ārvalstu fondam. Kad fonds būs saņēmis no jums aizpildīto veidlapu un visus pavaddokumentus, fonds tos vajadzības gadījumā pārtulkos un tad nosūtīs tos attiecīgajai iestādei.

Vai šī iestāde pārtulkos pamatojošos dokumentus, ja tas būs vajadzīgs attiecībā uz nosūtīto prasību? Ja tā ir, kurš par to maksās?

Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds vajadzības gadījumā pārtulkos dokumentus uz sava rēķina.

Vai tad, kad prasība tiek nosūtīta uz ārvalstīm, ir jāmaksā administratīva vai cita maksa?

Nē.

Lapa atjaunināta: 28/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.