Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande

Kura iestāde man palīdzēs nosūtīt pieteikumu uz citu ES valsti?

Kompensāciju fonds noziedzībā cietušajiem (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Adrese:
Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Tālrunis: 070-4142000
e-pasts: info@schadefonds.nl

Pasta adrese:
Postbus 71, 2501 CB Den Haag

Kāda nozīme ir iestādei, kas sniedz palīdzību?

Pēc pieprasījuma Kompensāciju fonds noziedzībā cietušajiem jums nosūtīs pieteikuma veidlapu, lai pieteiktos attiecīgajam ārvalstu fondam. Kad fonds būs saņēmis no jums aizpildīto veidlapu un visus pavaddokumentus, tas tos vajadzības gadījumā pārtulkos un pēc tam pārsūtīs attiecīgajam ārvalstu fondam.

Vai šī iestāde pārtulkos pamatojošos dokumentus, ja tas būs vajadzīgs attiecībā uz nosūtīto prasību? Ja tā ir, kurš par to maksās?

Fonds vajadzības gadījumā pārtulkos dokumentus uz sava rēķina.

Vai tad, kad prasība tiek nosūtīta uz ārvalstīm, ir jāmaksā administratīva vai cita maksa?

Nē.

Lapa atjaunināta: 26/10/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.