Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

Kura iestāde man palīdzēs nosūtīt pieteikumu citai ES valstij?

Noziegumos cietušo personu aizsardzības komisija (CPVC).

Kāda ir palīgiestādes loma?

Palīgiestāde Portugālē ir Noziegumos cietušo personu aizsardzības komisija, un tai ir šādas funkcijas:

  • palīdzēt sniegt informāciju, kas nepieciešama pieteikuma/prasības veidlapas aizpildīšanai;
  • pārsūtīt prasības pieteikumus tās dalībvalsts lēmējiestādei, kurā izdarīts noziegums;
  • sniegt atbalstu prasītājam, ja nepieciešama papildu informācija;
  • organizēt uzklausīšanu, ja citas ES dalībvalsts lēmējiestāde uzskata, ka uzklausīšana ir nepieciešama.

Vai šī iestāde iztulkos apliecinošos dokumentus, ja tas būs nepieciešams saistībā ar nosūtāmo prasības pieteikumu? Ja jā, tad kas to apmaksās?

Dokumenti jāiesniedz portugāļu un angļu valodā. Ja būs nepieciešams dokumentu tulkojums, izmaksas segs CPVC.

Vai par pieteikuma nosūtīšanu uz citu valsti ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Nē.

Lapa atjaunināta: 07/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.