Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

Kura iestāde man palīdzēs nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Rumānijas palīdzības iestāde, kas izraudzīta saskaņā ar Padomes Direktīvas 2004/80/EK 3. panta 1. punktu, ir:

Tieslietu ministrijas (Ministerul Justiției)
Starptautisko tiesību un tiesu iestāžu sadarbības direktorāta (Direcția Drept International și Cooperare Judiciară)
Civillietu un komerclietu starptautiskās tiesu iestāžu sadarbības dienests (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

strApolodor nr. 17, Sector 5, Bukareste, kods 050741
Tālr. +40 372041077
Fakss +40 372041079
E-pasts: dreptinternational@just.roddit@just.ro

Kāds ir palīdzības iestādes uzdevums?

Rumānijas pilsoņi, Rumānijā likumīgi dzīvojoši bezvalstnieki vai ārvalstu pilsoņi, kuri ir cietuši tīšas noziedzīgas darbības rezultātā, kura, pielietojot vardarbību, veikta citas ES dalībvalsts teritorijā, var ar Rumānijas palīdzības iestādes atbalstu prasīt finansiālu kompensāciju no valsts, kuras teritorijā nodarījums ir izdarīts, atbilstīgi šīs valsts tiesību aktos noteiktajām prasībām.

Rumānijas pilsoņi, Rumānijā likumīgi dzīvojoši bezvalstnieki vai ārvalstu pilsoņi, kuri ir cietuši tīšas noziedzīgas darbības rezultātā, kura, pielietojot vardarbību, veikta citas ES dalībvalsts teritorijā, var iesniegt Tieslietu ministrijai prasību par finansiālas kompensācijas saņemšanu no valsts, kuras teritorijā nodarījums ir izdarīts, kopā ar vajadzīgajiem apliecinošajiem dokumentiem.

Tieslietu ministrija sniedz pieteikuma iesniedzējam vajadzīgo informāciju par iespējām pieprasīt finansiālu kompensāciju no valsts, kuras teritorijā nodarījums ir izdarīts, nepieciešamās pieteikumu veidlapas, kā arī informāciju un norādījumus par pieteikuma veidlapas aizpildīšanu un nepieciešamajiem apliecinošajiem dokumentiem.

Vai šī iestāde iztulkos apliecinošos dokumentus, ja tas ir vajadzīgs nosūtāmajai prasībai? Ja tā ir, kurš par to maksās?

Ar dokumentu tulkošanu saistītās izmaksas Tieslietu ministrija var segt vienīgi tad, ja cietušais vai cietušā ģimene to nespēj.

Vai ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas, ja prasība tiek nosūtīta uz ārvalstīm?

Nē.

Lapa atjaunināta: 15/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.