Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

Kura iestāde man palīdzēs nosūtīt pieteikumu citai ES valstij?

Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestāde

Storgatan 49
Umeå, Zviedrija

Tālr.: +(46)90708200
Fakss: +(46)90178353

E-pasts: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Tīmekļa vietne: https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Pasta adrese:
P.O. Box 470
SE-901 09
Umeå, Zviedrija

Kāda ir palīgiestādes loma?

Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestāde kā palīgiestāde var palīdzēt nodrošināt, ka citas ES valsts lēmējiestādei adresēts iesniegums tiek pareizi sagatavots un nosūtīts lēmējiestādei. Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestāde arī pārsūta informāciju un paziņojumus no pieteikuma iesniedzēja lēmējiestādei un otrādi, piemēram, gadījumā, kad pieteikuma iesniedzējam tiek prasīta papildu informācija vai pierādījumi, kas jāsniedz, lai tiktu pieņemts lēmums.

Vai šī iestāde iztulkos apliecinošos dokumentus, ja tas būs nepieciešams saistībā ar nosūtāmo pieteikumu? Ja jā, tad kas to apmaksās?

Jā. Nepieciešamības gadījumā tiks veikta tulkošana. Tulkošanas izmaksas segs Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestāde.

Vai par pieteikuma nosūtīšanu uz citu valsti ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Nē.

Lapa atjaunināta: 26/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.