Jekk it-talba tiegħi se tinbagħat minn dan il-pajjiż għal pajjiż ieħor tal-UE

Awstrija

Il-kontenut ipprovdut minn
Awstrija

Liema awtorità tista’ tgħinni nibgħat talba lil pajjiż ieħor tal-UE?

L-Uffiċċju Federali għall-Affarijiet Soċjali u għan-Nies b’Diżabilitajiet, il-Ministeru għall-Affarijiet Soċjali (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice) – Il-Fergħa ta’ Vjenna
Babenbergerstraße 5
A-1010 Vienna

Tel.: 0043 158831
Faks: 0043(0)10599882516

posta elettronika: post.wien@sozialministeriumservice.at

X’inhu r-rwol tal-awtorità ta’ assistenza?

Il-kompiti tal-awtorità li tassisti huma stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 2004/80/KE. Dawn huma spjegati wkoll fit-Taqsima 9a tal-Att dwar il-Vittmi ta’ Reat (Verbrechensopfergsetz).

Din l-awtorità tittraduċi d-dokumenti ta’ sostenn, jekk it-talba tkun teħtieġ dan? Jekk iva, min iħallas għaliha?

Skont l-Artikolu 11 tad-Direttiva tal-Kunsill 2004/80/KE, il-vittma ma għandhiex bżonn tħallas għal din.

Hemm spejjeż amministrattivi jew spejjeż oħrajn li għandhom jitħallsu meta t-talba tintbagħat barra mill-pajjiż?

Il-vittma ma ġġarrab ebda spiża.

L-aħħar aġġornament: 19/08/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.