Jekk it-talba tiegħi se tinbagħat minn dan il-pajjiż għal pajjiż ieħor tal-UE

Ċipru

Il-kontenut ipprovdut minn
Ċipru

Liema awtorità se tgħinni nippreżenta pretensjoni f'pajjiż ieħor tal-UE?

Ebda informazzjoni disponibbli.

X'inhu r-rwol tal-awtorità tal-assistenza?

Ir-rwol tal-awtorità tal-assistenza huwa li tgħinek issib l-informazzjoni meħtieġa biex tfassal l-applikazzjoni u tippreżentaha flimkien mad-dokumenti rilevanti sabiex tikseb kumpens, biex b’hekk tegħleb kemm id-diffikultajiet prattiċi kif ukoll dawk lingwistiċi.

Din l-awtorità tittraduċi d-dokumenti ta’ sostenn, jekk il-pretensjoni li tkun qed tintbagħat tkun teħtieġ dan? Jekk iva, min iħallas għaliha?

Is-Servizzi tal-Assigurazzjoni Soċjali jaġixxu bħala l-awtorità tal-assistenza iżda mhumiex responsabbli għat-traduzzjoni tad-dokumenti ta’ sostenn.

Hemm spejjeż amministrattivi jew spejjeż oħrajn li jridu jitħallsu meta l-pretensjoni tintbagħat barra mill-pajjiż?

M’hemm l-ebda spiża amministrattiva jew spiża oħra li trid titħallas meta l-pretensjoni tintbagħat barra mill-pajjiż.

L-aħħar aġġornament: 11/03/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.