Jekk it-talba tiegħi se tinbagħat minn dan il-pajjiż għal pajjiż ieħor tal-UE

Repubblika Ċeka

Il-kontenut ipprovdut minn
Repubblika Ċeka

Liema awtorità se tgħini biex nibgħat talba f’pajjiż ieħor tal-UE?

Il-Ministeru tal-Ġustizzja taċ-Ċekja, id-Dipartiment tal-Kumpens

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praga 2

Tel: (420) 221997966
Faks : (420) 221997967

Email: odsk@msp.justice.cz

X’inhu r-rwol tal-awtorità ta’ assistenza?

Tipprovdi kuntatt u komunikazzjoni mal-awtorità li tiddeċiedi dwar it-talba.

Din l-awtorità tittraduċi d-dokumenti ta’ sostenn, jekk it-talba tkun teħtieġ dan? Jekk iva, min iħallas għaliha?

Id-dokumenti jiġu tradotti mill-awtorità ta’ assistenza, għas-spejjeż tagħha.

Hemm spejjeż amministrattivi jew spejjeż oħrajn li għandhom jitħallsu meta t-talba tintbagħat barra mill-pajjiż?

Le.

L-aħħar aġġornament: 15/06/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.