Jekk it-talba tiegħi se tinbagħat minn dan il-pajjiż għal pajjiż ieħor tal-UE

Informazzjoni dwar il-proċedura għal talba għal kumpens

Jekk sfajt vittma ta’ delitt meta kont barra minn pajjiżek (f’pajjiż tal-UE li ma tgħixx fih), tista’ tressaq it-talba lill-awtorità tal-assistenza tal-pajjiż li tgħix fih. L-awtorità tal-assistenza tittraduċi u tibgħat it-talba lill-awtorità li tiddeċiedi tal-pajjiż tal-UE fejn ikun seħħ id-delitt. L-awtorità li tiddeċiedi hija responsabbli mill-valutazzjoni tat-talba u mill-ħlas tal-kumpens.

Hawnhekk għandek issib informazzjoni dwar il-proċedura li trid issegwi biex l-applikazzjoni tiegħek tintbagħat mill-pajjiż tar-residenza tiegħek lill-pajjiż tal-UE fejn ikun seħħ id-delitt. Skont id-dritt tal-UE, il-pajjiż tal-UE fejn ikun seħħ id-delitt huwa dak responsabbli mill-ħlas tal-kumpens.

Sabiex issib ma’ liema proċedura għandek timxi, għandek tagħti daqqa t’għajn lejn l-informazzjoni tal-pajjiż tar-residenza tiegħek.

Jekk jogħġbok agħżel il-bandiera tal-pajjiż rilevanti biex tikseb informazzjoni nazzjonali dettaljata.

L-aħħar aġġornament: 08/10/2020

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.