Jekk it-talba tiegħi se tinbagħat minn dan il-pajjiż għal pajjiż ieħor tal-UE

Estonja

Il-kontenut ipprovdut minn
Estonja

Liema awtorità tgħinni nibgħat talba lil pajjiż ieħor tal-UE?

Il-Bord tal-Assigurazzjoni Soċjali

Endla 8
15092
TALLINN

Telefon: +372 612 1360
Fax: +372 640 8155

Posta elettronika: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Sit web: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Kummenti:

L-awtorità li tiddeċiedi hija l-Bord tal-Assigurazzjoni Soċjali flimkien mad-dipartimenti tal-pensjoni lokali tiegħu.

X’inhu r-rwol tal-awtorità ta’ assistenza?

Li tassisti fil-mili u s-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet għall-kumpens u d-dokumenti ta’ sostenn lill-awtorità kompetenti ta’ pajjiż ieħor.

Din l-awtorità tittraduċi d-dokumenti ta’ sostenn, jekk it-talba ’l barra tkun teħtieġ dan? Jekk iva, min iħallas għal dan?

Jekk persuna tavviċina lill-awtorità kompetenti ta’ pajjiż ieħor direttament, l-ispejjeż tbatihom hi. Jekk id-dokumenti jiġu ppreżentati permezz tal-Bord tal-Assigurazzjoni Soċjali, il-formoli meħtieġa jimtlew u tiġi mehmuża traduzzjoni mhux uffiċjali, jekk ikun meħtieġ. Is-servizz tat-traduzzjoni jitħallas mill-Bord tal-Assigurazzjoni Soċjali.

Hemm xi imposti amministrattivi jew imposti oħra li jridu jitħallsu meta talba tintbagħat f’pajjiż ieħor?

Le.

L-aħħar aġġornament: 28/08/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.